Pabeigti būvniecības darbi Lejnieku un Torņa ielu pārbūvei Zaķumuižas ciemā

16.01.2019
Pabeigti būvniecības darbi Lejnieku un Torņa ielu pārbūvei Zaķumuižas ciemā
Īstenots projekts 3.3.1.0/18/I/002 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižā”, nodrošinot 0,638 km ceļa pārbūvi ar asfalta segumu.

Projekts norisinās darbības programmas “3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”” ietvaros.

            Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Zaķumuižā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām. Projekta rezultātā tiks stimulēta projektā iekļautajām ielām pieguļošo uzņēmējdarbības teritoriju komersantu attīstība. Projekts paredz, ka no privātā sektora puses tiks radītas vismaz 15 jaunas darba vietas un piesaistītas privātās investīcijas ne mazāk kā 500 tūkstoši EUR apmērā. Projekta mērķa sasniegšanā ir svarīga Ropažu novada uzņēmēju SIA “Windows Factory”, SIA “Northern Construction”, SIA “La Vita Sport”, SIA “VISA 9”, SIA “FENIKSS AV” un SIA ”Priedes profili” līdzdalība.

            Būvniecības darbi tika uzsākti 2018.gada augustā un objekts tika nodots ekspluatācijā 2019.gada 10.janvārī. Būvdarbus veica SIA “YIT Infra Latvija” pēc  SIA “Tomus” izstrādātā būvprojekta, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Ceļu būvnieks VR”. Projekta kopējās izmaksas sastāda 345854,33 EUR ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu un valsts budžeta dotāciju un pašvaldības līdzfinansējumu.

 

Datora versija