Mantojuma dienas Ropažu novadā – par vērtībām un to saglabāšanu

pirms nedēļas
Mantojuma dienas Ropažu novadā – par vērtībām un to saglabāšanu
2020. gada 12.septembrī Ropažos, Ropažu pilsdrupās un muižas parkā.

Lai uzsvērtu un aktualizētu kultūras mantojuma vērtību un nozīmi, tā apzināšanu un kā zināšanu kopuma nodošanu no paaudzes paaudzē, kā arī, lai izglītotu un pievērstu sabiedrības uzmanību šiem jautājumiem, “Eiropas Kultūras mantojuma dienu” ietvaros 2020. gada 12.septembrī Ropažos notiks vērienīgs pasākums “Mantojuma dienas Ropažu novadā 2020”.

Pasākums sastāv no divām galvenajām daļām un norisināsies divās norises vietās - Ropažu Livonijas ordeņa pilsdrupās un Ropažu muižas parkā.

Ropažu vēsturiskās pilsdrupas

14:00 - 19:00

Ropažu vēsturisko pilsdrupu teritorijā valdīs senatnes aura ar Vēstures rekonstrukcijas kluba “Rodenpoys” 14 gadsimta autentiski ģērbtajiem dalībniekiem, kas savus tērpus darinājuši pēc Eiropā un Latvijas teritorijā atrastajām arheoloģiskajām liecībām. Senatnes auru papildinās atbilstošs teritorijas noformējums un fona mūzika.

Pilsdrupu teritorijā varēs vērot pēc 12./13. gs liecībām autentiski būvētā Daugmales māla cepļa kurināšanu un senās māla trauku dedzināšanas tehnikas dzīvo demonstrāciju podnieku Eināra un Baibas Dumpju vadībā.

Darbosies seno amatu darbnīcas, kurās amatnieki dalīsies stāstos un paraugdemonstrējumos par savu amatu specifiku, demonstrāciju laikā tiks izgatavotas dažādu priekšmetu replikas pēc Ropažu novadā iegūtā arheoloģiskā materiāla:

̵   Kalēja darbnīca Edvarda Puciriusa (OU “Nirks”) vadībā;

̵   Loku un bultu izgatavošanas darbnīca Māra Zvēra (SIA “Zvers Archery”) vadībā,;

̵   Koka priekšmetu, galda piederumu izgatavošanas darbnīca Andra Rozes vadībā;

̵   Metāla rotu izgatavošanas darbnīca Uģa Dravas vadībā;

̵   Kaula un raga priekšmetu izgatavošanas darbnīca Viestura Āboltiņa vadībā;

̵  Apģērba izgatavošanas un celošanas darbnīca Madaras Briedes un Aijas Brikmanes (IK “Pelestaka”) vadībā.

Apmeklētāji tiks aicināti apmeklēt interaktīvu Ropažu arheoloģisko izpētes darbu telti, kur arheologu Ivetas Bergas un Vitolda Muižnieka vadībā tiks stāstīts un demonstrēts Ropažu pilsdrupu izpētes darbu process un atradumi.

 

Ropažu vēsturiskās muižas parks

15:00 – 20:00

Ropažu muižas parkā kultūrvēstures mantojums tiks rādīts ar ikdienas acīm, uzsverot, ka viss, kas notiek šodien, ir saistīts ar to, kas noticis vakar, savukārt rīt var tikt interpretēts jau kā mantojums.

Cilvēks ir sava laika vēstures liecinieks - tas, kurš ar savām maņām uztver notiekošo, saglabājot to savā atmiņā un nododot šo vēsturisko mantojumu nākamajai paaudzei. Koncentrējoties uz cilvēku un viņa svarīgākajām maņām – redzi, smaržu, garšu, tausti un dzirdi tiks atspoguļota vide, kāda tā izveidojusies cilvēku un vietas mijiedarbībā laikam ejot, un piešķīrusi dzīvei jēgu.

Ropažu vēsturiskās muižas parka teritorijā atradīsies pieci cilvēka maņām atbilstoši izpētes/izziņas punkti.

REDZE. Visa pasākuma laikā – lielformāta fotogrāfiju izstāde “Toreiz un tagad” – dabā, dabiskā vidē – starp simtgadīgiem kokiem Ropažu muižas parkā, uzsverot un akcentējot vietai raksturīgo kultūrvēstures mantojumu.

SMARŽA. 15:30 – 17:30  – Latvietis jau kopš senseniem laikiem jau no agra pavasara vāc dažādas zālītes, ziedus un gatavot tās dažādiem zāļu novārījumiem, kas ne tikai palīdz stiprināt veselību un imunitāti, bet lieti noder arī kā dabiskas, dziedinošas zāles pret dažādām veselības kaitēm. Ropažu muižas parkā varēs satikt zālīšu zinātāju – dabas augu un tēju speciālisti, kura gan pastāstīs par dažādiem ārstniecības augiem – to, kā tiek izskatās, kur aug, kur tos var ievākt un kā sagatavot un lietot pret dažādām kaitēm. Uz vietas tiks pagatavotas dažādas zāļu tējas, kuras varēs arī nogaršot.

GARŠA. 16:30 – 18:30 – Garšas mini restorāns “Mana bērnības garša”. Kulinārais mantojums ir unikāla katras tautas un valsts kultūras mantojuma sastāvdaļa. Garšas eksperte Ilze Jurkāne kopā ar novada senioriem uz vietas pagatavos un dalīsies ar recepti savam bērnības garšas ēdienam. Bērnības garšas ēdienus varēs arī degustēt.

TAUSTE. 18:00 –  Zimejumu Teatris viesosies "Mantojuma dienās Ropažos 2020", lai kopā izspēlētu, uzzīmētu un izdziedātu latviešu tautas pasaku "Trīs labas lietas". Pasaka, tas ir mantojums!

DZIRDE. 20:00 – Pasākuma noslēguma kulminācija būs - kopīga izdziedāšanās, izdancošanās un tautas mūzikas baudījums brīvā dabā, baudot postfolkloras grupas “IĻĢI” izpildījumu.

“Iļģu” vārds, darbība un muzicēšana neprasa paskaidrojumus. “Iļģu” mūzika vienmēr bijusi neiztrūkstoši saistīta ar interesi par latviešu tautas senvēsturi, arheoloģiju, etnogrāfiju, mitoloģiju un tradīcijām, šo vērtību atmodināšanu, popularizēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.

“Iļģu” mūzikā valdošais noskaņu spektrs variē no suģestējoša miera, kas dod spēku likt bēdu zem akmeņa, līdz nevaldāmā dzīvespriekā dzirkstošai vitalitātei: viena rada, uztur otru, tās ir divas viena otrai neatšķeļamas puses, bez kurām nevar pastāvēt veselums – dzīve, kuras mūžseno kārtību apliecina “Iļģu” skaņu māksla.

 

“Arheoloģiskie pētījumi Ropažu novadā” atvēršanas svētki

Mantojuma dienu ietvaros, 11. septembrī pulksten 19:00, Ropažu Mūzikas un mākslas skolā “Rodenpois”, notiks arī pirmā Ropažu novada vēstures izpētes drukātā izdevuma “Arheoloģiskie pētījumi Ropažu novadā” atklāšanas pasākums. Grāmatā apkopoti nozīmīgākie arheoloģijas nozares pētījumi, kas veikti Ropažu novadā un Ķoderu pilskalnā.

 

Pasākumu “Mantojuma dienas Ropažu novadā” organizē un realizāciju nodrošina Ropažu novada pašvaldība sadarbībā ar Vēstures izpētes un rekonstrukcijas klubu “Rodenpois”.

Datora versija