Lielā talka – 27. aprīlī. Talkošanas vietas Ropažu novadā

24.04.2019
Lielā talka – 27. aprīlī.  Talkošanas vietas Ropažu novadā
Šogad Lielās Talkas iniciatori aicina cilvēkus ne tikai vākt atkritumus, bet arī šķirot, tos vācot, lai veicinātu izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, kas rada augsnes piesārņojumu un siltuma akumulāciju augsnē un ūdeņos.

Iedzīvotāji tiek aicināti talkā šķirot, atdalot plastmasu no citiem atkritumiem. Tāpēc talkošanās vietās tiks piešķirti zilas un baltas krāsas maisi. Zilie tiks paredzēti plastmasai, baltie – citiem atkritumiem.

Arī Ropažu novada pašvaldība, kā ik gadu, aicina ikvienu - novada iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus aktīvi iesaistīties „Lielās talkas” organizēšanā un norisē.

Šogad aicinām iedzīvotājus sakopt savu māju pagalmus un tuvāko apkārtni, kā arī pievienoties citām talkošanas vietām novadā.

Pieteiktās talkošanas vietas un darbi Ropažu novadā:

Mucenieki – dzīvojamo māju apkārtnes sakopšanas darbi. Garāžu kooperatīva teritorijas un apkārtnes sakopšana. Ceļmalu sakopšana

Silakrogs – ciema teritorijas kopšana, pavasara puķu stādīšana 

Nāgelmuiža – Liepu parka teritorijas kopšana

Gaidas – ciema teritorijas kopšana, atkritumu vākšana un šķirošana.

Ceļa P4 posms– ceļmalu un teritorijas tīrīšana no atkritumiem

Bajāri - Pietēnupes krasta kopšana Bajāros, atkritumu vākšana

Kākciems – ciema teritorijas kopšana, atkritumu vākšana

Sauleskalns – ceļmalu teritorijas atkritumu vākšana

Ropaži – Dambis. Teritorijas kopšana un labiekārtošana.

Visa informācija par reģistrētajām talkošanas vietām un talkošanas vietu atbildīgajiem meklējiet www.talkas.lv.

Kā arī joprojām aicinām iedzīvotājus informēt Ropažu novada pašvaldību par vietām, kuras Jūs gatavojaties Lielās talkas laikā sakopt vai labiekārtot, par plānotajiem darbiem un  nepieciešamo atbalstu talkošanai, rakstot uz e-pastu: inga.koleca@ropazi.lv vai zvanot pa tālruni 67918580, 29220892, 26488256.

Talkas maisus un citas saimnieciski organizatoriskus jautājumus aicinām risināt lielākajos novada ciemos pie atbildīgajiem talkas koordinatoriem:

Ropaži, Andris Ezertēvs (RN Ciemats SIA) t. 20221748

Tumšupe Sergejs Guščins,(RN Ciemats SIA)  t. 29479777

Zaķumuiža, Valdis Šīrants,  (SIA Vilkme) t. 29433578

Silakrogs, Mucenieki Andris Smidrovskis (RN Ciemats SIA) t. 28391210

 

 

Datora versija