Ļaujoties tāluma valdzinājumam, seniori iepazīst Vecpiebalgu

pirms 6 dienām
Ļaujoties tāluma valdzinājumam, seniori iepazīst Vecpiebalgu
26. septembrī Ropažu novada seniori devās Dienas centru organizētajā ekskursijā uz Vecpiebalgu, pa baltajiem lielceļiem, līkumu līkumiem no pakalna uz pakalnu, lai apskatītu latvju vecpiebaldzēna sētu, meža ielokā, ezera dzelmē un muižas parkā. Pakāpties Kaibēnu un Brežģa kalnā un ļauties tāluma valdzinājumam.

Ekskursijā pa Vecpiebalgas un Inešu pagastiem mūs ar savu stāstījumu veda rakstniece, vairāk nekā 20 kultūrvēsturisku, biogrāfisku un dzimtas romānu autore Inguna Bauere.

Ekskursijas laikā mēs apskatījām:

Vecpiebalgas Dievnamu un stāstu par tā vēsturi.

Vecpiebalgas muižu un veco pagastnamu (Ķenša cietums) - leģendas vai īstenība?

Piebalgas porcelāna fabrikā apskatījām oriģinālus suvenīrus, kurus varēja arī iegādāties.

Memoriālajā muzejā “Kalna Kaibēni” – “Mērnieku laiku” rašanās vietas apmeklējums, kurā klausījāmies  stāstījumu par pirmā latviešu romāna autoriem, viņu laikmetu un apstākļiem, kādos radās slavenākais no brāļu Kaudzīšu gara darbiem.

Devāmies apskates braucienā apkārt Ineša ezeram, baudot Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu un klausoties stāstījumu par “Mērnieku laiku” varoņiem un to prototipiem.

Braucot redzējām rakstnieku Kaudzīšu dzimto vietu - Mādari pie Tauna ezera, “Prātnieka mājas”, “Pietuka Krustiņa skolas” un citas vietas, kas saistītas ar “Mērnieku laiku “ varoņiem.

Vecās Vecpiebalgas kapsētā aplūkojām tēlnieces Maijas Baltiņas veidoto ”Mērnieku laiku” Lienas s kulptūru.

Iebraucot Jaunpiebalgas novadā, viesojāmies “Mazveiķu” sētā pie saimniekiem Gunāra un Laimas Ciekurzņiem, kuru saimniecība atrodas ainaviskā vietā, Vieķu pilskalnā, kur pakalns pie pakalna un tajos ganās saimnieku aitas.

Mazveiķu sētā  mēs iejutāmies epizodē no filmas “Mērnieku laiki”, kur zupas ēšanā tiekas slātavieši un čangalieši. Pie diviem lieliem galdiem baudījām  saimnieces vārīto Piebalgas zupu, kurā vienmēr ir jērs ar kāpostiem un burkāniem.

Visu ekskursijas dalībnieku vārdā, liels paldies Mārītei Ruzei par jauko ekskursiju.

 

Anita Antone,

Dienas centrs “Mucenieki”

Datora versija