Izvēlēts prioritāri rekonstruējamais pašvaldības grants ceļš

21.08.2019
Izvēlēts prioritāri rekonstruējamais pašvaldības grants ceļš
Lauku atbalsta dienests izsludinājis projektu konkursu „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kurā, lai atbalstītu investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu lauku teritorijās, veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību, tiek piešķirts ES fondu atbalsts vietējās pašvaldības grants ceļu seguma izbūvei un pārbūvei.

Lai pretendētu uz ES atbalstu, pašvaldībai bija jāizstrādā ceļu atlases kritēriji, pēc kuriem tiek noteikti uzņēmējdarbībai nozīmīgākie pašvaldības grants ceļi, no kuriem sabiedriskās apspriešanas laikā kopā ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem tika izvēlēts primāri rekonstruējamais posms.

Lai iepazīstinātu ar Ropažu novada domes apstiprinātajiem pašvaldības nozīmīgāko grants ceļu būvniecības vai pārbūves atlases kritērijiem, kā arī, lai vienotos par prioritāri rekonstruējamo pašvaldības ceļu, Ropažu novada pašvaldība 23. jūlijā aicināja novada uzņēmējus uz sabiedrisko apspriedi.

Ropažu novada uzņēmēji sabiedriskās apspriedes laikā vienojušies par prioritāri rekonstruējamo pašvaldības grants ceļu, kuram nepieciešama būtiska ceļa pārbūve, lai tas nodrošinātu iespēju vietējiem uzņēmējiem attīstīt savu uzņēmējdarbību. Prioritāte piešķirta pašvaldības grants ceļam Sauleskalni-Upesciems 5,2 km garumā.

 

Sanita Upīte,

Ropažu novada pašvaldības

Attīstības daļas vadītāja

 

 

Datora versija