Izsludināts valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga – Ērgļi pārbūves projektēšanas iepirkums

15.01.2019
Izsludināts valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga – Ērgļi pārbūves projektēšanas iepirkums
VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2018. gada 27. decembrī ir izsludinājusi „Valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga - Ērgļi posma km 14,29-30,30 pārbūve” projektēšanas iepirkumu.

VAS “Latvijas Valsts ceļi” Komunikācijas daļas vadītāja Anna Kononova informē, ka autoceļa pārbūves būvprojekta izstrāde plānota, atbilstoši būvniecības regulējumam un attiecīgo Latvijas Valsts standartu prasībām.

Būvprojekta ietvaros paredzēta esošā autoceļa segas pārbūve un krustojumu pārbūve, autobusu pieturvietu sakārtošana (t.sk. soliņu, atkritumu urnu uzstādīšana), ceļa aprīkojuma uzstādīšana (ceļa zīmes, signālstabiņi, barjeras), darbus veicot esošās ceļa zemes nodalījuma joslas robežās.

Būvprojekta izstrāde paredzēta laika posmā no 2019.gada aprīļa līdz 2020.gada oktobrim (ieskaitot būvprojekta ekspertīzi).

Datora versija