Izsludināts likums “Par valsts budžetu 2019. gadam”

15.04.2019
Izsludināts likums “Par valsts budžetu 2019. gadam”
Šodien, 12. aprīlī, iznācis otrs oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” laidiens, kurā Valsts prezidents Raimonds Vējonis ir izsludinājis likumu “Par valsts budžetu 2019. gadam” un to pavadošos likumus. Tas stāsies spēkā rīt.

Kopumā ir izsludināti 15 likumi. To oficiālā publikācija pieejama vietnē www.vestnesis.lv.

Ar šodien izsludināto likumu apstiprināts valsts budžets 2019. gadam ieņēmumos 9 177 000 835 euro, bet izdevumos 9 391 492 946 euro. Mērķdotāciju apjoms pašvaldībām − 364 639 608 euro.

●    “Latvijas Vēstnesis”, 12.04.2019., Nr. 75 (6414)

●    Likums “Par valsts budžetu 2019. gadam”

Likumam par valsts budžetu ir vairāki pavadošie likumi, piemēram:

●      Grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību,

●    Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”,

●      Grozījumi likumā “Par pašvaldību budžetiem”,

●      Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā,

●      Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā.

Likums “Par valsts budžetu 2019. gadam” stāsies spēkā 13. aprīlī, un šā likuma darbība ir attiecināma uz visu saimniecisko gadu.

“Latvijas Vēstnesis” ir periodisks elektroniskais izdevums. Oficiālais izdevums iznāk darba dienās un, ja nepieciešams, arī brīvdienās.

Datora versija