Iespējams saņemt līdzfinansējumu nometņu organizēšanai Ropažu novadā!

08.04.2019
 Iespējams saņemt līdzfinansējumu nometņu organizēšanai Ropažu novadā!
Lai nodrošinātu Ropažu novada deklarētajiem bērniem un jauniešiem iespēju saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvlaiku un sekmēt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību dzīvesvietas tuvumā, Ropažu novada pašvaldība izsludina konkursu „Tiesības saņemt līdzfinansējumu bērnu nometņu organizēšanai Ropažu novadā 2019. gadā”.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt sabiedrisko organizāciju un juridisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanā skolēnu brīvlaiku periodā, rīkojot pieejamas, dalībnieku interesēm atbilstošas nometnes.

Piedāvājumus var iesniegt:

·         elektroniski ar elektronisko parakstu sūtot uz e-pastu ropazi@ropazi.lv;

·         personīgi iesniedzot  Ropažu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā darba laikā

·         sūtot pa pastu Ropažu novada pašvaldībai, adrese: Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV 2135.

 

Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai nometņu rīkošanai jāiesniedz līdz 2019. gada 23. aprīlim, plkst. 14.00!

 

Detalizēti ar prasībām un nolikumu iespējams iepazīties šeit.

Datora versija