Grāmatas „Kākciema stāsti” otrā daļa – ceļā pie lasītājiem

pirms dienas
Grāmatas „Kākciema stāsti” otrā daļa – ceļā pie lasītājiem
Šoreiz bez grāmatas atvēršanas svētkiem Kultūras centra zālē un tikšanās ar autoriem, bez viņu stāstiem par grāmatas tapšanu, bez autoru sveikšanas un jaukiem kopā būšanas brīžiem. Un tomēr…

Ilgi gaidītā grāmata ir klāt!

Tajā ir stāsti par deviņu kākciemiešu dzimtām, to stiprajiem cilvēkiem. Par Kākciema ilggadējiem un cienījamiem skolas pārziņiem, daudzu paaudžu skolēnu atmiņas par skolotājiem un skolas gadiem. Vecākās autores mācījušās Kākciema skolā tālajos 1933. un 1934. gados. Savas atmiņas rakstījušas arī tās, kuras skolu beidza 1972. gadā, kad tā tika slēgta. Par skolu palika tikai atmiņas.

Grāmata rakstīta ar mīlestību un sirsnību pret savu ģimeni, savu skolu, saviem līdzcilvēkiem.
Grāmata gaida jūs – tā vēlas tikt lasīta, tā vēlas jūs uzrunāt un aizvest arī savās atmiņu takās.

 

 

 

 

Grāmatu varat iegādāties Kākciema Dienas centrā.

Lūdzam iepriekš pieteikties, lai vienotos par vēlamo laiku!

Būsim priecīgi par jūsu interesi un atsaucību.


Saziņa pa tālruni 27889940 vai e-pastu kakciems@ropazi.lv.

Māra Priede,
Kākciema Dienas centra darba
organizatore

Datora versija