“Dzirnas” viesojas VSAC “Vidzeme” filiālē “Ropaži”

30.12.2016
 “Dzirnas” viesojas VSAC “Vidzeme” filiālē “Ropaži”
13. decembrī VSAC „Vidzeme” filiālē „Ropaži” ar koncertu viesojās Deju skolas „Dzirnas” dejotāji kopā ar savu vadītāju Agri Daņiļeviču.

Klientiem bija iespēja skatīties dejotāju sniegtos priekšnesumus, jo katra viņu dejotā deja bija kā mazs uzvedums, kurā izpaudās dažādu stilu un žanru improvizācijas. Priekšnesumu laikā tika izmantoti dažādi rekvizīti – automašīnu riepas, lielie iepirkuma rati, krēsli un soli, kas dejotās dejas padarīja ļoti interesantas un dažas pat ļoti smieklīgas.

Visās dejās izpaudās Agra Daņiļeviča profesionālā horeogrāfija, ko meistarīgi dejoja jaunieši. Kamēr dejotāji gatavojās nākošai dejai, viena meitene no dejotājām, bez pavadījuma nodziedāja dziesmu. Dziesma bija ļoti skaista, bet dziedātājas balss bija tāda, ko tiešām varēja klausīties un klausīties. Agris Daņiļevičs stāstīja par savu profesionālo izaugsmi un par Deju skolas „Dzirnas” dejotājiem.

Klientu aplausi pat priekšnesumu laikā, liecināja,ka viņiem ļoti patīk dejotās dejas.

Paldies Agrim Daņiļevičam un Deju skolas „Dzirnas” dejotājiem par skaisto koncertu!

                                                                                Indra Janitēna,

                                     

                                                             VSAC „Vidzeme” filiāles „Ropaži”

                                                                 interešu pulciņa audzinātāja

 

Datora versija