Daudzdzīvokļu nama „Ēdelveisi” bērnu laukumiņa pārvērtības

10.01.2017
Daudzdzīvokļu nama „Ēdelveisi” bērnu laukumiņa pārvērtības
Bērnu rotaļu laukums pagalmā kā bērna fantāzijas pasaule – aizraujoša un nesamākslota, kur valda nemitīga kustība un radošas rotaļas.

Arī daudzdzīvokļu nama „Ēdelveisi” bērni ir aktīvi un darboties griboši svaigā gaisā. Nedēļas nogalēs un brīvdienās savus vecvecākus un citus radiniekus ierodas apciemot arī citi bērni. Dzīvojamās ēkas teritorijā esošais bērnu laukumā esošais inventārs bija sen jau novecojis. Lielākā daļa detaļu bija salauztas, satrunējušas un nedrošas.

Pateicoties Ropažu novada domes izsludinātajam projektam „Darām paši” pavērās iespēja ar savu darbu un domes finansējuma atbalstu šo bēdīgo situāciju mainīt un veikt dzīvojamās ēkas teritorijā esošajā bērnu laukuma renovācijas darbus un apkārtējās vides labiekārtošanu.

Projekta mērķis un cerētais rezultāts bija, apvienojot un iesaistot mājas iedzīvotājus kopīgā darbā, labiekārtot un izveidot pagalmā bērniem un mājas iedzīvotājiem pievilcīgu un drošu vidi, kā arī šis bērnu rotaļlaukums varētu veidoties kā droša un alternatīva pulcēšanās un saturīga brīvā laika pavadīšanas vieta ne tikai Ēdelveisos dzīvojošiem bērniem, bet arī bērniem no tuvākajām mājām. Laukums, kur būtu iespējams aktīvi darboties, veicinātu ne tikai bērnu fizisko veselību un attīstību, bet arī bērniem būtu iespēja kļūt draudzīgākiem, iemācīties sadarboties un dalīties, apgūt prasmes darboties kolektīvi, kā arī vecākiem tā būtu lieliska iespēja ārpus ikdienas steigas satikties un aprunāties, nodibināt draudzīgas savstarpējās attiecības

Projekta mērķis šogad tika sasniegts daļēji, jo realizācijas gaitā nācās pacietīgi samierināties ar šīs vasaras un rudens strauji mainīgajiem laika apstākļiem un cīnīties ar savu ikdienas aizņemtību.

Pirmais solis bija veco detaļu demontāža un teritorijas sakopšana, kā arī materiālu iegāde, lai varētu uzsākt aktīvus darbus. Projekta realizācijas gaitā tika atjaunoti soliņi un izgatavota miskaste ar vāku, izgatavota, uzstādīta un nobeicēta smilšu kaste ar aizveramu vāku, kas atverot ērti pārvēršas par soliņiem bērniem. Bērniem par prieku tika sagādātas jaunas smiltis smilšu kastei. Nākamais un svarīgākais projekta realizācijas posms bija mājiņas celtniecība. Rezultātā tapa plašs un gaišs namiņš, kur bērni var spēlēt dažādas lomu un galda spēles, patverties no vēja un nokrišņiem vai vasarā no pārāk stipras saules stariem. Pašlaik uz 2017.gada pavasari ir atlikti krāsošanas darbi, kad laika apstākļi būs labvēlīgāki šiem darbiem.

Liels paldies tiem mājas iedzīvotājiem, kas ir atbalstījuši ar darbiem, instrumentiem un uzmundrinošiem labiem vārdiem.

Datora versija