AS “Sadales tīkls” paaugstina elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Pierīgas novados

06.01.2017
AS “Sadales tīkls” paaugstina elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Pierīgas novados
AS “Sadales tīkls” turpina mērķtiecīgi atjaunot un uzlabot elektrotīklu visā Latvijā, tostarp Pierīgas novados.

Kopumā divu gadu laikā - 2016. un 2017.gadā, Stopiņu, Salaspils, Sējas, Inčukalna, Garkalnes, Ropažu un Ādažu novada elektrotīkla uzlabošanā un atjaunošanā AS “Sadales tīkls” ieguldīs vairāk nekā 932 tūkst. eiro, veicot gan zemsprieguma, gan vidējā sprieguma elektrolīniju rekonstrukciju, gan jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi. Pēc plānoto projektu realizēšanas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 4 200 klientiem.

Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Stopiņu novadā, 2016.gadā elektrotīkla rekonstrukcijas projekts realizēts dzelzceļa stacijas “Rumbula” apkaimē, kur zemsprieguma 0,4kV(kilovoltu) gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 1,3 km garumā, paaugstinot elektroapgādes drošumu 11 klientiem. Savukārt 2017. gada projekta realizācija jau ir uzsākusies Līčos – Rožu, Krasta un Madaru ielā, kur tiek veikta zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve 2,1 km garumā. Elektrolīnijas šķērso applūstošu teritoriju, tādēļ to pārbūve paaugstinās elektroapgādes drošumu un kvalitāti 33 klientiem. AS “Sadales tīkls” kopējās investīcijas Stopiņu novada elektrotīkla atjaunošanā 2016. un 2017. gadā pārsniegs 89 tūkst. eiro.

Salaspils novadā pērn realizēts viens elektrotīkla rekonstrukcijas projekts, kura ietvaros Doles salā veikta apjomīga vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 5 km garumā. Šī projekta ietvaros izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija un zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 0,8 km garumā. Doles salas elektrotīkla pārbūvē AS “Sadales tīkls” ieguldīja vairāk nekā 222 tūkst. eiro un tā uzlabos klientu, tostarp Rīgas hidroelektrostacijas elektroapgādes drošumu, un ļaus AS “Sadales tīkls” darbiniekiem operatīvi piekļūt pie elektroapgādes infrastruktūras, kad nepieciešams veikt elektrotīkla uzturēšanas vai remontu darbus. Šogad Salaspils novada teritorijā AS “Sadales tīkls” realizēs vienu projektu, kura ietvaros ciemā “Tilderi” paredzēts veikt zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 0,9 km garumā. Šajā projektā AS “Sadales tīkls” ieguldīs vairāk nekā 37 tūkst. eiro un pēc elektrolīnijas pārbūves elektroapgāde uzlabosies 13 klientiem.

Sējas novadā 2016.gadā elektrotīkla rekonstrukcija veikta no Pabažu ezera līdz apdzīvotai vietai Pabažu Višas. Šī projekta ietvaros vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas atjaunotas 1,4 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 2,5 km garumā un veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve, uzlabojot elektroapgādi 7 lietotājiem. Šā gada projekta realizācija jau ir uzsākusies ciema “VEF Biķernieki” apkaimē, kur tiek veikta zemsprieguma 0,4kV elektrolīniju rekonstrukcija 3,2 km garumā. 2,8 km no šīm elektrolīnijām tiks pārbūvētas par kabeļu līnijām, ievērojami uzlabojot elektroapgādes drošumu 42 klientiem. 2016. un 2017.gadā Sējas novada elektrotīkla atjaunošanā AS “Sadales tīkls” kopumā ieguldīs vairāk nekā 205 tūkst. eiro.

Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu vairāk nekā 2 000 klientu Garkalnes un Ropažu novadā, 2016.gadā AS “Sadales tīkls” demontēja savu laiku nokalpojušo vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju, kura 5,4 km garumā šķērsoja mežu no Zaķumuižas sūkņu stacijas līdz Lielās Juglas upei Zaķumuižas apkaimē. Klientiem, kuru elektroenerģijas piegādi nodrošināja demontētā elektrolīnija, elektroenerģijas piegāde šobrīd tiek nodrošināta no 2006.gadā izbūvētas vidējā sprieguma kabeļu līnijas, līdz ar to klientiem paaugstināsies elektroapgādes drošums un kvalitāte, jo samazināsies elektroapgādes pārtraukumu skaits, kurus izraisīja spēcīgā vēja nesti un gaisvadu elektrolīnijas vados ieķērušies koku zari vai elektrolīnijā iegāzti koki. Šī projekta ietvaros elektrotīklā izbūvēti attālināti vadāmi jaudas slēdži un jauna vidējā sprieguma kabeļu līnija 0,1 km garumā, kas ļauj uzņēmuma darbiniekiem ātrāk reaģēt un efektīvāk attālināti vadīt elektrotīklu, palielināt automātiski saņemtās informācijas plūsmu par aktuālo situāciju elektrotīklā. Attālināti vadāmi jaudas slēdži ļauj veikt pārslēgumus, samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos, un nodrošinot, ka bojājumu gadījumā atslēdzas tikai viens elektrolīnijas posms, bet ne visa elektrolīnija. Šī projekta realizācijā AS “Sadales tīkls” ieguldīja vairāk nekā 36 tūkst. eiro. Savukārt šogad elektrotīkla rekonstrukcija tiks veikta Garkalnē – Upes, Priežu un Saules ielu apkaimē, kur, ieguldot 101 tūkst. eiro, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas tiks pārbūvētas par kabeļu līnijām 3,2 km garumā, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 65 klientiem.

Lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti 37 klientiem Inčukalna novadā, AS “Sadales tīkls” 2016.gadā novadā realizēja vienu projektu, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 131 tūkst. eiro. Elektrotīkla pārbūve norisinājās Vangažu apkaimē, kur zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 3,6 km garumā un izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija. Inčukalna novada elektrotīkla rekonstrukciju un pārbūvi AS “Sadales tīkls” turpinās veikt 2018.gadā.

Šogad elektrotīkla rekonstrukcija norisināsies arī Ādažos, Muižas ielas apkaimē, un vietā, kur autoceļš P1 “Carnikava—Ādaži” krustojas ar autoceļu A1 “Rīga — Igaunijas robeža”. Rekonstrukcijas darbu laikā AS “Sadales tīkls” demontēs Muižas ielā esošo vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju 0,8 km garumā un veiks jaunas vidējā sprieguma kabeļu līnijas izbūvi 2 km garumā. Pēc elektrotīkla pārbūves elektroapgādes drošums uzlabosies vairāk nekā 2 000 klientu, jo pilsētas elektrotīkls tiks atdalīts no elektrotīkla, kas nodrošina elektroapgādi Muižas ielas apkaimē esošajiem rūpniecības uzņēmumiem. Turklāt elektrolīniju pārbūve tiks veikta vienlaicīgi ar pašvaldības plānoto Muižas ielas rekonstrukciju, kas ir ieguvums gan AS “Sadales tīkls”, gan pašvaldībai, gan iedzīvotājiem, jo, savlaicīgi saskaņojot plānotos projektus, var iegūt abpusēji pieņemamus risinājumus, saskaņot darbības, efektīvi izmantot administratīvos resursus, samazināt kopējās projektu izmaksas un izpildes laiku. Ādažu novada elektrotīkla pārbūvē AS “Sadales tīkls” 2017.gadā plāno ieguldīt vairāk nekā 111 tūkst. eiro.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi iedzīvotājiem visā Latvijā, 2017. gadā AS „Sadales tīkls” kopumā plāno atjaunot 873 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi par zemē ieraktām kabeļu līnijām plānots veikt 203 km garumā, atjaunot zemsprieguma elektrolīnijas 890 km garumā, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 711 transformatoru apakšstacijas.

 

Informāciju sagatavoja

Tatjana Smirnova,

AS „Sadales tīkls”

Datora versija