Ar septembra mēnesi tiks uzsākts projekts “Spēlē un Piespēlē!”

29.08.2016
Projekta būtība ir pilnveidot un attīstīt prasmes – veidot attiecības. Mūsdienu straujā vide mums apkārt nereti nav vienkārša, un problēmas, kas rodas pusaudzim, nemaz nav vienkārši risināmas – konflikti ar klasesbiedriem un skolotājiem, problēmas ģimenē vai psiholoģiskas problēmas - nav retums pārejas vecumā.

Prasme veidot attiecības ir nepārtraukti jāattīsta – gan pieaugušajiem, gan bērniem, it īpaši mūsdienās, laikā, kad esam kļuvuši trauksmaināki, nervozāki un, iespējams, ne tik jutīgi pret to, ko jūt un domā otrs cilvēks.

Cilvēka uzvedību nosaka ne tik daudz tas, kas ir noticis, bet galvenokārt tas, ko viņš par to domā, kādas sajūtas tas rada. Ir cieša saikne starp to, ko mēs domājam un to, kā jūtamies un rīkojamies vai reaģējam. Šo izveidojušos saikni ir iespējams mainīt, izprotot un mainot uztveres un domāšanas veidu un tas rada izmaiņas mūsu noskaņojumā un emociju izpausmēs, tas maina arī uzvedību.

     Sociālo prasmju attīstīšana un stiprināšana mazina stresa izpausmes.

 Projekts “Spēlē un Piespēlē!” tiks uzsākts 5.septembrī un ilgs līdz pat decembra beigām. Projekta mērķis: izmantojot radošus uzdevumus, spēles un fiziskas aktivitātes, agrīnā pusaudžu vecumposmam (11-13 gadi) attīstīt sociālās prasmes, pilnveidot komunikācijas iemaņas un attīstīt prasmi veidot emocionāli siltas attiecības, kā arī paaugstināt pašvērtējumu, attīstīt radošumu un veicināt iekšējo resursu apzināšanu nodarbību ciklā.

            Projektā tiks iesaistīti zinoši eksperti un jomas speciālisti, kā Drāmas terapeite, Rīgas Stradiņa Universitātes lektore un Drāmas terapijas asociācijas valdes locekle Inese Skukovska, Ropažu novada izglītības psiholoģes, psiholoģijas maģistre Linda Knīsa. Projekta vadītāja Eva Haberkorne Vimba.

Datora versija