Aptaujas rezultāti: jaunajā gadā visvairāk iedzīvotāji izvēlas plašāku aktivitāšu piedāvājumu fiziskās un garīgās veselības stiprināšanai

07.12.2018
Aptaujas rezultāti: jaunajā gadā visvairāk iedzīvotāji izvēlas plašāku aktivitāšu piedāvājumu fiziskās un garīgās veselības stiprināšanai
Ropažu novada pašvaldība aktīvi strādā pie aktivitāšu klāsta izveides 2019. gadam, kas iekļaus dažādas nodarbības un pasākumus veselīga uztura, fiziskās aktivitātes, garīgās labklājības u.c. pamatprincipiem veselības veicināšanai un slimību profilaksei.

2017. gadā aizsāktā projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/065) aktivitātes, pateicoties ES un valsts atbalstam, pašvaldībai bijusi iespēja saviem iedzīvotājiem piedāvāt bez maksas. Līdz 2018.g. 15. novembrim šo iespēju izmantojuši 1828 interesentu (939 pieaugušie, 207 seniori un 682 bērni), no kuriem 1247 interesenti iznākuma rādītājos tiek dēvēti par unikālajiem. Tie ir dalībnieki, kuri piedaloties aktivitātēs aizpilda dalībnieku anketas un projektā tiek uzskaitīti tikai vienu reizi.

Projekta nosacījumi paredz tā darbības laikā (līdz 2019. gada 31. decembrim) iesaistīt ne mazāk kā 1383 novada iedzīvotājus.

Aptaujas rezultātu apkopojums detalizēti pieejams  šeit

Aptaujas rezultātu kopsavilkums

Lai uzzinātu to iedzīvotāju (virs 18 gadu vecuma) intereses un vēlmes, kuri projekta aktivitātēs vēl nav piedalījušies, kā arī iesaistīto dalībnieku atsauksmes un ierosinājumus, novembra mēnesī visā novadā tika organizēta iedzīvotāju aptauja “Iedzīvotāju pieredze un intereses, apmeklējot veselību veicinošās aktivitātes Ropažu novadā”, kurā piedalījušies 380 Respondentu. No tiem 329 sievietes, 51 vīrietis. Lielākā aktivitāte bijusi iedzīvotājiem vecumā no 30 līdz 60 gadiem.

Aptaujā no Ropažu novada 19 ciemiem visaktīvāk piedalījušies Ropažu (162), Zaķumuižas (54), Silakroga (39), Kākciema (24) un Villasmuižas (22) iedzīvotāji. Savu viedokli arī pauduši četri Respondenti, kas novadā nedzīvo.

Vadoties pēc aptaujas rādītājiem un pieredzes par Ropažu novada iedzīvotāju interesi un vēlmēm, piedalīties veselības veicināšanas projektā līdz šim, 2019. gadā piedāvājamas nodarbības un pasākumi gandrīz visās aktivitāšu grupās. Finanšu resursu ierobežotība nosaka izvēlēties aktivitātes pēc to pieprasījuma intensitātes.

Lai sasniegtu projektā plānotos iznākuma rādītājus, nodarbību grupu sastāvi organizējami, galvenokārt, tiem iedzīvotājiem, kuri projektā līdz šim nav piedalījušies, bet izrāda interesi piedalīties (157 aptaujas respondenti atzīmējuši, ka nav piedalījušies projektā).

Iespējamais 2019. gada veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu un nodarbību klāsts Ropažu novadā:

Pasākums sirds veselības profilaksei 1 pasākums Ropažos
Pasākums vēža un sirds veselības profilaksei 1 pasākums Ropažos
Orientēšanās pasākums ģimenēm 1 pasākums Ropažos
Vingrošanas nodarbības fizioterapeita vadībā pieaugušajiem 6 grupas (Ropažos, Zaķumuižā, Muceniekos)
Vingrošanas nodarbības vispārējās veselības stiprināšanai pieaugušajiem telpās un brīvā dabā 2 grupas (Ropažos, Zaķumuižā)
Zumbas nodarbības pieaugušajiem 1 grupa Ropažos
Nūjošanas nodarbības 1 grupa Ropažos
Vingrošanas nodarbības sirds un asinsvadu stiprināšanai senioriem 2 grupas (Ropažos, Kākciemā)
Nodarbības fizioterapeita vadībā bērniem vecumā līdz 3 gadi 2 grupas (Ropažos, Silakrogā)
Interaktīva nodarbība “Iepazīsti sevi un ēd veselīgi” 2 grupas (Ropažos, Zaķumuižā)
Cigun nodarbības 1 grupa Ropažos
Jogas nodarbības 2 grupas (Ropažos, Zaķumuižā)
Apzinātības prakses nodarbības 2 grupas (Ropažos, Zaķumuižā)
Nodarbību cikls atbalsta grupā vecākiem, kuri audzina pusaudžus 2 grupas (Ropažos, Zaķumuižā)


Pasākumi organizējami piektdienā, sestdienā vai svētdienā no plkst. 10:00.

Nodarbības organizējamas darba dienu vakaros laikā – ne agrāk par plkst. 18:00 (pielāgojoties atsevišķu grupu prasībām un norišu vietu specifikas un iespējām).

Informācija par pieteikšanos pasākumos un nodarbībās projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā” ietvaros publiskojama Ropažu mājaslapā www.ropazi.lv, sociālā tīkla Facebook kontā @RopazuNovadaPasvaldiba, izdevumā “Ropažu vēstis”, kā arī izvietojamas drukātas vides reklāmas uz afišu stendiem novada teritorijā (aptaujas respondentu vidū visbiežāk lietotie plašsaziņas līdzekļi).

Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem tiks publiskotas Ropažu mājaslapā – sadaļā “Projekti” – “2017. gads”.

Datora versija