Aicinām pieteikties Veselības veicināšanas projekta aktivitātēs

pirms nedēļas
Aicinām pieteikties Veselības veicināšanas projekta aktivitātēs
Turpinot projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/065) īstenošanu 2020. – 2023. gadā, iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties vēl šajā gadā plānotajām bezmaksas aktivitātēm fiziskās veselības veicināšanai un garīgās veselības stiprināšanai.

 

 

2021. gadā plānotas sekojošas aktivitātes Fiziskās veselības stiprināšanai:

̵   Vingrošana vispārējās veselības stiprināšanai pieaugušajiem. Zaķumuižā – gada I pusē;

̵   Pilates pieaugušajiem un jauniešiem. Zaķumuižā – gada II pusē;

̵   Zumba jauniešiem un pieaugušajiem. Ropažos – gada II pusē;

̵   Vingrošana ar fizioterapeitu. Silakrogā – gada I pusē, Muceniekos – gada II pusē;

̵   Nometne jauniešiem;

̵   Orientēšanās piedzīvojums;

Garīgās veselības stiprināšanai:

̵   Vecāku izglītības programma veselīgai bērnu audzināšanai. Nodarbības Zaķumuižā – gada I pusē, Ropažos – gada I un II pusē

Atsevišķi izglītības iestāžu audzēkņiem:

̵   Uztura rotaļnodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Ropažos un Zaķumuižā – gada I pusē;

̵   Aktuālo atkarību veidi un to izplatības mazināšana 7.-12. klašu jauniešiem. Praktiskas izbraukuma nodarbības gada I pusē.

̵   Brīvo sarunu cikls par seksuālās un reproduktīvo veselību 5. klašu bērniem. Ropažos un Zaķumuižā gada I pusē.

 

Aktuālā informācija un informācija par nodarbībām būs pieejama ikmēneša izdevumā “Ropažu vēstis”, Ropažu mājaslapā un Facebook tīklā.

Projekta ietvaros, kopš 2017. gada pašvaldība īsteno veselības veicināšanas pasākumus, pievēršot uzmanību sabiedrības informēšanai, izglītošanai, personisko iemaņu attīstīšanai, paradumu maiņai un veselīga dzīvesveida izkopšanai, sekmējot veselīgas sabiedrības veidošanos. Nodrošina arī slimību profilakses pasākumu kopumu ar mērķi – novērst un samazināt apstākļus, kas var novest pie veselības pasliktināšanās, kā arī, lai savlaicīgi novērstu veselības traucējumu riskus. Vairāk lasiet Ropažu mājaslapā.

Vairāk par projektu: šeit   

 

 

Datora versija