A/s Sadales tīkls Pierīgas novados atjaunos elektrotīklu 51 km garumā

10.04.2019
A/s Sadales tīkls Pierīgas novados atjaunos elektrotīklu 51 km garumā
Lai ilgtermiņā klientiem nodrošinātu nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, šogad a/s Sadales tīkls (ST) Mārupes, Baldones, Ķekavas, stopiņu, Salaspils, Ropažu, Garkalnes, Ādažu, Ikšķiles novados turpina atjaunot un rekonstruēt gan vidējā sprieguma, gan zemsprieguma elektrotīklu.

Šogad šajos Pierīgas novados ST atjaunos vidējā sprieguma un zemsprieguma tīklu 51 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 12 transformatoru apakšstacijas, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot 1,7 miljonus eiro.

ST jau iepriekšējos gados īpašu uzmanību pievērsa Pierīgas novadu elektrotīkla atjaunošanai, kur ik gadu pieaug gan iedzīvotāju skaits, gan attīstās uzņēmējdarbība.

Klientiem nepieciešama droša un nepārtraukta elektroenerģijas piegāde, tādēļ arī šogad ST turpina pakāpeniski atjaunot un uzlabot elektrotīklu, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairākiem tūkstošiem klientu.

Ķekavas novadā a/s Sadales tīkls šogad realizēs divus projektus.

Daugmales pagastā pie Viesturiem norit zemsprieguma 0,4 kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija un 400 m garumā esošā gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta par kabeļu līniju. Savukārt Ķekavā darbs norit Gaismas ielā. Pie Ķekavas novada pašvaldības ēkas un Kultūras nama vienlaikus ar pašvaldības plānoto auto stāvlaukuma pārbūvi ST atjauno zemsprieguma elektrotīklu 2,5 km garumā un rekonstruē transformatoru apakšstaciju. Pēc elektrotīkla pārbūves elektroapgādes drošums un kvalitāte paaugstināsies ap 500 klientu.

Mārupes novadā apjomīgu elektrotīkla pārbūvi ST veica jau iepriekšējos gados, bet šogad darbus paredzēts veikt Mārupē – Neļķu, Dāliju un Asteru ielā, kur plānots zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 1,6 km garumā, un Bašēnos, kur vienlaikus ar pašvaldības plānoto kanalizācijas un ūdensvada tīklu rekonstrukciju ST atjaunos zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju 800 m garumā.

Stopiņu novadā šogad ST plāno realizēt trīs projektus. Elektrotīkla pārbūve jau norisinās Sauriešos un Dreiliņos. Sauriešu dzelzceļa stacijas apkaimē šobrīd tiek rekonstruēta gan vidējā sprieguma, gan zemsprieguma elektrolīnija. Vidējā sprieguma elektrolīnija tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 700 m garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas 1,4 km garumā un rekonstruētas divas transformatoru apakšstacijas. Dreiliņos vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija, kas šķērso privātīpašumus Zaļenieku, Viršu un Ērgļu ielās, tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 500 m garumā un darbu laikā paredzēts izbūvēt jaunu transformatoru apakšstaciju. Elektrolīniju pārbūve ne vien uzlabos klientu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, bet arī paaugstinās sabiedrības drošību, jo elektrolīnija šķērso privātīpašumus. Elektrotīkla pārbūvi šogad plānots veikt arī Upeslejās, kur paredzēts demontēt transformatoru apakšstaciju un 500 m garu zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvēt par kabeļu līniju.

Gan Baldones, gan Salaspils novadā a/s Sadales tīkls šogad realizēs vienu projektu. Baldones novadā, pie Dzelzāmura, ST plāno veikt transformatoru apakšstacijas pārbūvi, savukārt Salaspils novadā tiek demontēta savu laiku nokalpojusī vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 4,5 km garumā, kas stiepjas no Salaspils līdz Sauriešiem. Elektrolīnija tiks pārbūvēta par 1,2 km garu kabeļu līniju, un tajā tiks uzstādīts attālināti vadāms jaudas slēdzis, ar kura palīdzību ST personāls varēs attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus bojājumu gadījumos.

Ikšķiles novadā šogad plānots veikt zemsprieguma elektrotīkla pārbūvi. Darbs norisināsies Daugavmalā – Senatnes, Pils, Upes un Vairogu ielās, kur paredzēts gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 3,2 km garumā.

Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Ādažu novadā, šobrīd elektrotīkla pārbūve norisinās gar autoceļu A1 Rīga–Ainaži. No Dūņezera līdz Lilastei vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta par kabeļu līniju 4,7 km garumā un norit jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve.

Elektrolīnija 3,2 km garumā šķērso mežainu apvidu, tādēļ elektrolīnijas pārbūve būtiski paaugstinās klientu elektroapgādes drošumu, jo samazināsies elektroapgādes traucējumu skaits, kurus izraisa koku vai to zaru uzkrišana uz gaisvadu elektrolīnijas vadiem. Šogad Ādažu novadā elektrotīkla pārbūve jau noslēgusies Iļķenē, kur 0,4 kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvē par kabeļu līniju 1,7 km garumā.

Ropažu novadā šogad plānotā elektrotīkla pārbūve jau noslēgusies Podkājās, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 1,9 km garumā. Apjomīgs darbs norisinās Bajāros, kur kopumā zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiks pārbūvētas par kabeļu līnijām 10 km garumā, uzlabojot elektroapgādi ciema iedzīvotājiem.

Darbs norisināsies arī starp Lantēm un Jauntiekāniem, kur šogad paredzēts atjaunot vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 600 m garumā, zemsprieguma elektrolīniju pārbūvēt 1,2 km garumā un veikt jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi.

Arī Garkalnes novadā ST realizē projektus, kuri uzlabos iedzīvotāju un uzņēmumu elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Sunīšos notiek vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija, kuras ietvaros tiek atjaunota transformatoru apakšstacija un gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta par kabeļu līniju 1 km garumā.

Elektrotīkla pārbūve notiek arī Garkalnē, kur 1,5 km gara vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija, kas šķērso autoceļu A2 Rīga– Sigulda, tiek pārbūvēta par kabeļu līniju un zemsprieguma elektrolīnija tiek atjaunota 700 m garumā. Elektroapgādi ST uzlabos arī klientiem Upesciemā, kur šobrīd tiek rekonstruēta vidējā sprieguma elektrolīnija 500 m garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta par kabeļu līniju 1,4 km garumā un tiek veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve. Elektrolīniju, kas stiepjas gar autoceļu A2 Rīga–Sigulda, ST plāno atjaunot arī posmā no Remberģiem līdz Vangažiem. Šajā apvidū vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju paredzēts pārbūvēt par kabeļu līniju 5,3 km garumā, rekonstruēt 700 m garu zemsprieguma elektrolīniju un veikt jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi. Apjomīgu darbu ST šogad plāno veikt arī Maksteniekos, kur paredzēts pārbūvēt vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju par kabeļu līniju 1 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas rekonstruēt 4,7 km garumā un izbūvēt divas jaunas transformatoru apakšstacijas, bet Baltezerā, Līču ielas apkaimē, šogad paredzēts izbūvēt jaunu vidējā sprieguma kabeļu līniju 1,8 km garumā.

Arī turpmākajos gados ST Pierīgas novados turpinās atjaunot un uzlabot elektrotīklu, jo elektrotīkls kā jebkura inženiertehniska iekārta ir nepārtraukti jāuztur, jāpārbauda, noteiktā apjomā savlaikus jāatjauno. ST aicina klientus ar sapratni izturēties pret elektrotīkla remontu, uzturēšanas vai atjaunošanas darbiem, jo tikai tā a/s Sadales tīkls var ilgtermiņā nodrošināt saviem klientiem drošu un nepārtrauktu elektroapgādi.

Pārpublicēts no www.nra.lv

 

Datora versija