27.maijā - pēdējā pārtikas paku izdale šajā mācību gadā

25.05.2021
27.maijā - pēdējā pārtikas paku izdale šajā mācību gadā
Šī mācību gada pēdējās pārtikas pakas jāizņem Ropažu novada vidusskolas ēkās Ropažos un Zaķumuižā 27.maijā laika posmā no pulksten 14:00 līdz 20:00. Pārtikas pakas jāizņem ģimenei – vecākiem vai skolēniem.

Gadījumā, ja ģimene nevēlas saņemt pārtikas paku, aicinām par to ziņot skolai. Ziņojiet arī tad, ja būtisku iemeslu (vecāku maiņu darbs, slimība u.tml.) dēļ nevarat pārtikas paku izņemt noteiktajā dienā!

Pārtikas pakas, kas noteiktajā laikā skolā netiks izņemtas, tiks novirzītas Ropažu novada maznodrošinātām vai trūcīgām ģimenēm.

Pārtikas pakas tiek nodrošinātas visiem 1 - 4 klašu bērniem, izņemot speciālo klašu skolēnus, kas mācās klātienē, un 5. -12. klašu skolēniem, kam atbilstoši Ropažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem pienākas brīvpusdienas.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, zvani!

Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem - sociālā darbiniece Sarmīte Krote – 23476401;

Domes priekšsēdētāja vietniece izglītības un attīstības jautājumos Renāte Gremze – 29465184, renate.gremze@ropazi.lv

Datora versija