Administratīvi teritoriālā reforma

 

Latvijā pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām būs 43 pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā. To paredz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas spēkā stājies 2020. gada 23. jūnijā. Jaunās pašvaldību domes darbu uzsāks 2021. gada jūlijā. 

Likums noteic administratīvo teritoriju un novadu teritoriālā iedalījuma vienību izveidošanas, uzskaites, robežu grozīšanas un administratīvā centra noteikšanas nosacījumus un kārtību, kā arī apdzīvoto vietu statusa noteikšanas, to uzskaites kārtību un institūciju kompetenci šajos jautājumos. Latvijas Republiku iedala valstspilsētu pašvaldību teritorijās un novadu pašvaldību teritorijās. Novada teritorijas iedala pilsētās un pagastos.

Karte - Saeimas apstiprinātais 43 pašvaldību administratīvi teritoriālais iedalījums

 

 

 

Informācija par Administratīvi teritoriālās reformas norisi un pārmaiņu procesu Stopiņu, Ropažu, Garkalnes un Inčukalna novadā ŠEIT.

Datora versija