Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu audzēkņu deju kopa "Zaķubērni"

Zaķumuižas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu audzēkņu deju kopa "Zaķubērni"

Deju skolotāja Terēza Jozefa 2000.gadā sāka strādāt ar bērniem deju un ritmikas nodarbībās. Radās vēlme pēc sava deju kolektīva un, pateicoties iestādes vadītājai un bērnu vecākiem, kā arī mazajiem, ar dejasprieku apveltītajiem mazuļiem, radās deju kopa "Zaķubērni".

Piedalāmies ne tikai Zaķumuižas pamatskolas koncertos un uzvedumos, bet arī Ropažu novada kultūras pasākumos, Pierīgas deju kolektīvu skatēs un koncertos. Viens no mīļākajiem festivāliem, kur labprāt dejojam, ir „Latvju bērni danci veda”, kas norisinās katru gadu citā pilsētā.

Pamatā deju kopa balstās uz vecāko grupu dejotājiem, kas ir 5 - 6 gadīgi, bet neatraidām arī mazākus dancotājus.

Lepojamies ar savu burvīgo karogu!

 

Zaķīši no meža lec,

Cipu cap, cipu cap!

Ausis kust, un ļipas zib.

Ļipu ļap, ļipu ļap!

 

Deju kolektīva vadītāja - Terēza Jozefa

Kontaktinformācija:

e-pasts: terezatea@inbox.lv

 

mob.t. 22836683

Attēli

Datora versija