Sieviešu vokālais ansamblis "Noktirne"

Sieviešu vokālais ansamblis "Noktirne"

Ropažu novada sieviešu ansamblis „Noktirne” sākumā veidojās kā Ropažu izglītības iestāžu sieviešu ansamblis. 2005.gada rudenī vidusskolas direktore Māra Priede uzaicināja pieredzējušo ansambļu vadītāju Ilgu Šņori veicināt skolotāju un pirmskolas iestāžu darbinieču dalību pašdarbībā.

Pēc dažiem mēnešiem ansambļa sastāvs krasi mainījās. No sākotnējā sastāva palika tikai Dace Irbe, Indra Ķeķe un Baiba Lukaševiča, taču savu vaļasprieku izpauda klāt pienākušās Ramona Šabanova, Ilga Misa, Santa Krūmiņa. Gadu veiksmīgi noslēdzām ar vairākiem koncertiem saviem līdzjutējiem, arī represētajiem.

2006.gada rudenī ar veiksmīgu koncertu diemžēl atvadījāmies no stingrās, bet iemīļotās vadītājas Ilgas, jo dzīves vietas maiņas dēļ viņa nevarēja vairs ar mums kopā darboties. Pateicoties Guntas Darbvares atbalstam, mūsu ansambli sāka vadīt Ilona Prenass. Viņas vadībā mums bija iespēja uzstāties gan pašdarbnieku koncertos, gan „Ave Sol” koncertzālē, gan ansambļu sadziedāšanās pasākumā Suntažos.

Ne vienmēr kolektīvos iespējams atrast saskaņu ar vadītājiem. Tā arī notika mūsu mazajā ansamblī. Līdz ar to 2008.gada rudenī mūs iepriecināja fakts, ka Anatolijs Livča piekrita uzaicinājumam attīstīt mūsu spējas. Bez tam mums jau bija pievienojušās Anta Indriksone un Sarmīte Zunde. Un tā 2008. - 2009.gada sezonas laikā spējām piedalīties vairākos pasākumos kora „Ropaži” jubilejas ietvaros, pašdarbnieku Ziemassvētku koncertā, vairākkārt uzstājāmies Ropažu baznīcā, Ropažu Sociālās aprūpes centrā, līdz sezonu noslēdzām ar jauku koncertu Ropažu Kultūras un izglītības centrā.

2010.gadā piedalījāmies Pierīgas novadu vokālo ansambļu skatē. Tā mums bija jauna pieredze, arī jauno dalībnieču iesaistīšanās ansambļa skanējumā. Dziedošā gada noslēgumā -mūsu tradicionālais atskaites koncerts ar interesantu viesu piedalīšanos - īru deju studijas dejotājiem un populātro dziesmu izpildītāju Kasparu Antesu. 2010./2011. gada sezona iesākās ar ansambļa vadītāja nomaiņu. Lai arī mums žēl šķirties no Anatolija, ansambļa vadību pārņēma Zane Pavlovska - jauna, ar skanīgu balsi, ar stingrām prasībām, ar vēlmi palīdzēt mums izteiksmīgi dziedāt. Mūsu pulciņam jau pavasarī pievienojās Raina Zeltiņa un tagad arī Ingrīda Ginovska. Ceram uz turpmāku sadarbību ar kultūras centra vadību un pārējiem pašdarbniekiem.

Kontaktinformācija:

Datora versija