Bērnu un jauniešu deju kolektīvs "CIELAVIŅA"

Bērnu un jauniešu deju kolektīvs "CIELAVIŅA"

Kontakti

22836683

Ropažu Kultūras un izglītības centra bērnu un jauniešu deju kolektīvs "Cielaviņa" ir izveidojies 2017./2018.gada deju sezonā, apvienojoties Ropažu novada bērnu deju kolektīviem "Annele", "Garauši", "Zaķubērni".

Kolektīvā darbojas 5 dažāda vecuma grupas:

 - pirmsskolas grupas sākot no 4 gadiem. Mēģinājumi Ropažos - pirmdienās, trešdienās 18:00-18:45, Zaķumuižā - pirmdienās, ceturtdienās 17:00-17:40.

 - 1.- 2.klašu grupas. Mēģinājumi Ropažos - otrdienās, trešdienās 17:00-18:00, Zaķumuižā - pirmdienās 14:00-15:00, ceturtdienās 14:00-16:00.

 - 3.- 6.klašu grupa. Mēģinājumi Ropažos - otrdienās, ceturtdienās 18:00-19:00.

 - 7.- 9.klašu grupa. Mēģinājumi Ropažos - pirmdienās 19:00-20:30, ceturtdienās 19:00-20:15.

 - 10.-12.klašu grupa. Jauniešu grupa no 16 līdz 25 gadiem. 

 

 Kolektīva vadītāja - Terēza Jozefa

 Kolektīva repetitore - Zane Kristiāna Jozefa

 Kolektīva koncertmeistare - Daiga Jankovska

 

    Terēza deju nozarē kā deju skolotāja, bērnu un jauniešu deju kolektīvu un tautas deju ansambļa vadītāja strādājusi kopš 1989. gada Valmierā, Krimuldā, Rīgā. Pati savas prasmes un pieredzi dejās smēlusi dejojot TDA "Gauja" studijā un TDA "Rasa" Valmierā, TDA "Vektors" un Valsts Deju Ansamblī "Daile". Skatuves pieredze un rūdījums bagātinājies arī paralēli darbojoties Valmieras drāmas teātrī kā aktrise un tur arī tapuši pirmsākumi horeogrāfijām. Kopš 1994. gada ir Latvijas Profesionālā baleta asociācijas biedru pulkā. Iegūts Profesionālā bakalaura grāds, deju un ritmikas skolotājs un katru gadu tiek papildinātas zināšanas deju pedagogu kvalifikācijas kursos, kā arī sniegtas zināšanas, pieredze un vadītas kursu nodarbības.

   Pēdējos pāris gadus izveidojies labs tandēms kopā ar meitu Zani, kura dejotājiem treniņos un koncertos "piemet dzirkstelīti", lai enerģija neizsīkst, kājas brašāk cilājas, augumi staltāki slejas un līksmība sejās neaizēnojas. Zane dejās izaugusi caur bērnu deju ansambli "Teiksmiņa" un TDA "Teiksma", iegūstot neizsīkstošu latviešu tautas dejas patriotismu, cieņu pret dejotājiem un pedagogiem, atbildības un disciplīnas sajūtu pret kolektīvu. Lielo dejas mīlestību veiksmīgi ievijusi arī savās horeogrāfijās. Zanei ir modras acis uz dejas "tīrīšanu", kas nepieciešamas, lai deju iznestu kā baudāmu priekšnesumu. Klasiskās dejas vingrinājumi veiksmīgi tiek sakombinēti mūsdienīgākos vingrinājumos, tā, ka reizēm dejotāji nenojauš par "baleta elementiem" treniņā, bet mācās saprast, cik ļoti tie ir svarīgi dejotājam.

Ropažu novadā dejas Terēzas vadībā norit jau 18 gadus. Pirmās nodarbības aizsākās 2000. gadā Zaķumuižas pirmsskolas izglītības iestādē. Radās vēlme pēc sava deju kolektīva un, pateicoties iestādes vadītājai un bērnu vecākiem, kā arī mazajiem, ar dejasprieku apveltītajiem mazuļiem, radās deju kopa "Zaķubērni". Gadiem ejot un bērniem izaugot līdz skolas vecumam, Zaķumuižas pamatskolā nodibinājās deju kolektīvs "Garauši", kura paši pirmie dejotāji nu ir izauguši līdz vidusskolas vecumam! Bērnu deju kolektīva „Annele” sākums bija 2001. gadā, kad deju skolotāja Terēza sāka vadīt deju nodarbības bērniem Ropažu pirmsskolas izglītības iestādē „Annele”. Arī šiem bērniņiem izaugot, izveidojās Ropažu Kultūras un izglītības centra deju kolektīvs "Annele", kurš 2017.gada 5.maijā nosvinēja savu 15 gadu jubileju! Šobrīd visi trīs kolektīvi ir Ropažu Kultūras un izglītības centra paspārnē, tāpēc radās ideja kolektīvus apvienot zem viena nosaukuma - "Cielaviņa". Skaists un skanīgs nosaukums, kā jau Latvijas nacionālajam putniņam pienākas!

DEJA CEĻ SPĀRNOS!

Dejojam savā novadā, citos Latvijas novados un ārpus Latvijas robežām. Kopš 2011. gada esam lielākā Eiropas tautas mākslas un kultūras festivāla "Eiropeāde" dalībnieki. Tā ietvaros ir būts Igaunijā, Polijā, Vācijā, Itālijā, Zviedrijā, Somijā. 2018. gadā "Eiropeāde" notiks Portugālē.

2017. gada spilgtākie notikumi:

- skolēnu deju skatē iegūtas Augstākās pakāpes visās vecuma grupās;

- piedalīšanās "Eiropeādē" Somijā, Turku, pārstāvot gan savu novadu, gan valsti;

- piedalīšanās ceļojošajā festivālā Igaunijā, Tallinā.

- brīnišķīgs kolektīva Ziemassvētku pasākums, kurā lielākie dejotāji iejutās aktieru lomās un mazajiem dejotājiem dāvināja ludziņu-uzvedumu, un kopīgie mirkļi ar Ziemassvētku vecīti.

 

Mūsu deju dzīvei var sekot līdzi arī sociālajos tīklos:

- Facebook: BJDK "Cielaviņa"

- Instagram: bjdk_cielavina

 

Attēli

Datora versija