Vadība

Sanita Megere-Klevinska
Sanita Megere-Klevinska
Vadītāja
67918571 sanita.megere@ropazi.lv


Mārīte Ruze
Mārīte Ruze
Vadītāja vietniece saimnieciskajos jautājumos
67918591 marite.ruze@ropazi.lv


Datora versija