Vadība

Sanita Megere-Klevinska
Sanita Megere-Klevinska
Vadītāja
sanita.megere@ropazi.lv


Lāsma Kondrāte
Vadītāja vietniece saimnieciskajos jautājumos
67918591 lasma.kondrate@ropazi.lv


Datora versija