Vokālais ansamblis "Sarma"

Vokālais ansamblis "Sarma"

Kādus ceļus staigājam,

Tādas dziesmas dziedājam.

Labāk skaisti padziedam,

Nekā blēņas runājam.

Dziesmas kauna nedarīja

Kā dar’ blēņu valodiņa.

 

Bija 2001.gada rudens, kad kopā sanāca dziedāt griboši ļaudis jau ar sirmām galvām, bet jaunām sirdīm. Pēc pensionāru padomes priekšsēdētājas Astrīdas Alksnes iniciatīvas tika nodibināts ansamblis „Sarma”, par vadītāju uzaicināja dziedāt mīlošo Sarmīti.

Tā rudeni nomainīja ziema, atkal pavasaris un vasara, bet dziesmu mīļotāji turpina pulcēties kopā gan jauki padziedot, gan atzīmējot svarīgus datumus katra ansambļa dalībnieka dzīvē.

Esam satinuši prāvu dziesmu kamolīti, izbraukājuši tuvākas un tālākas Latvijas vietas, ar savām dziesmām kuplinājuši Ropažu ciema pasākumus un ieguvuši daudz labu draugu Allažos, Mālpilī, Mētrienā, Vestienā, Vidridžos u.c.

 Rudens

Klusi, klusi ratiņš rūc,

Tā kā ziedos bite dūc.

Roka pavedienu tur,

Domas saldus sapņus bur.

Ziema

Uz visiem kokiem mežā jauns guļ sniegs.

Un skaņas mīkstas , it kā sniegu apvēlušās, veļas.

Nu sila rūķīšiem gan būs ko pikoties.

Rau, rau, kur tie aiz paegļiem jau ceļas!

 

Pavasaris

Zem rozīšu vainadziņa

Es bēdiņas nebēdāju.

Liku bēdu zem akmeņa,

Pāri gāju dziedādama. 

Vasara

Kamēr vien spēsim mēs skatīt rīta ausmu,

Ziedošos dārzos, lai saldi bites san.

Kamēr vēl spēsim celt pilnu alus kausu,

Tikmēr, lai Tēvzemē līgo dziesma skan!

 

Ja Tev ir jauna sirds, dziesmu mīlošs gars, kaut arī sarma matos – būsi mīļi gaidīts mūsu pulciņā!

 

Kontaktinformācija: 

Ansambļa vadītāja Sarmīte Zunde

Tālrunis: 29338782

 

 

Datora versija