Vīru vokālais ansamblis "Karma"

Vīru vokālais ansamblis "Karma"

Vīru vokālais ansamblis izveidojās 2013.gada 3.septembrī kā neatkarīgs kolektīvs, uzsākot savu 1. mēģinājumu 5 cilvēku sastāvā, ko pamatā veidoja jauktā kora „Ropaži” vīru grupa. 

Savu pirmo uzstāšanos ansamblis piedzīvoja 2013.gada 7.decembrī – kora „Ropaži” organizētajā sadraudzības kolektīvu koncertā Ropažu KIC, bet jau ar nosaukumu „Karma” uzstājās 2015.gada 28.novembrī. No 2016.gada 1.marta vīru vokālais ansamblis „Karma” oficiāli pievienojās Ropažu novada radošo pašdarbības kolektīvu skaitam. 

Kā pirmais nopietnākais pārbaudījums, kas vainagojās ar labiem panākumiem un skatītāju ovācijām,  bija piedalīšanās Latvijas II vokālo ansambļu festivālā “Dzīve pilna mūzikas” 2016.gada 30.aprīlī Ikšķilē, uzstājoties Garīgās mūzikas koncertā Ikšķiles  Ev.Lut.Sv.Meinarda baznīcā un Noslēguma koncertā Ikšķiles tautas namā.          

Ropažu novada vīru vokālā ansambļa „Karma” kolektīvā uz doto brīdi dzied 10 dalībnieki.

 

Vadītājs Kaspars Sarma

Tālrunis: 29340321

Datora versija