Ropažu novada Zaķumuižas jauktais koris "Ozolzīle"

Ropažu novada Zaķumuižas jauktais koris "Ozolzīle"

Jauktais koris "Ozolzīle" ir dibināts 1980. gada 21.oktobrī. Kora pamats bija sieviešu vokālais ansamblis, kurš darbojās no 1978. gada, bet dziedātgribošu cilvēku bija daudz vairāk, tāpēc ar toreizējās kultūras nama vadītājas Ināras Aleksandrovas gādību kopā tika pulcināti dziedātāji un izveidots Šķirnes putnu audzētavas "Savienība" jauktais koris, kuru sāka vadīt diriģente Iveta Krūmiņa. Sava vārda korim toreiz vēl nebija. Tikai 1989./90.gada sezonā koris ieguva nosaukumu "Ozolzīle" un kora karogu.

Kopš 1985. gada koris ir piedalījies visos Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos, kā arī Dziesmu dienās Daugavpilī, Tukumā, Ogrē, Jelgavā un Rīgas rajonā. "Ozolzīles" balss ir skanējusi kopkorī Dziesmu dienā Gaujienā J.Vītola "Anniņās", esam piedalījušies pasākumos brāļu Jurjānu dzimtas mājās Meņģeļos, kur arī iestādījām savu liepiņu Jurjānu Annužas gatvē. Par neatņemamu kora tradīciju ir kļuvusi dziesmu diena Inčukalnā, kur koris piedalās jau daudzus, daudzus gadus. Un, protams, "Ozolzīle" aktīvi piedalās sava Ropažu novada rīkotajos pasākumos. Neaizmirstams piedzīvojums bija piedalīšanās Starptautiskā koru festivālā „Alta Pusteria” Itālijā 2011.gadā.

Tāpat kā cilvēks nevar iztikt bez labiem draugiem, arī "Ozolzīle" nevar iztikt bez saviem dziesmu draugiem un kopīgiem koncertiem gan savās mājās - Zaķumuižā, gan izbraukumos. Draudzība daudzu gadu garumā ir ar jaukto kori ‘’Ropaži’’, Inčukalna jaukto kori "Mežābele" , ilgus gadus mūs saistīja draudzība ar Krimuldas vīru kori ‘’Vecie draugi’’.

Pēc ilggadējās kora diriģentes Ivetas Krūmiņas aiziešanas mūžībā, ar 2009.gada jauno sezonu kori sāka vadīt diriģente Daiga Galeja. Līdz ar to ieguvām jaunus draugus -VEF Kultūras pils jaukto kori ‘’Teika”, ar kuru kopā piedalāmies daudzos koncertos un atpūtas pasākumos.

Kora repertuārā ir ļoti dažāda mūzika sākot ar tautasdziesmām, to apdarēm un latviešu kora mūzikas klasiku, ārzemju autoru darbiem līdz pat dziesmām no teātra izrādēm un šlāgeriem. Kā laba tradīcija ir izveidojusies dziedāt kādā no Adventes laika dievkalpojumiem Ropažu baznīcā.

Korim ir arī jaukas sadzīves tradīcijas - apsveicam savus dziedātājus jubilejās kā arī citos nozīmīgos dzīves brīžos, atzīmējam katras jaunas sezonas sākumu, ik vasaru, noslēdzot sezonu, braucam ekskursijās.

2014. gadā esam kļuvuši par Pasaules koru olimpiādes dalībniekiem, līdz ar ko ļoti paplašinās kora repertuārs ar dziesmām svešvalodās, kas attiecīgi mūs sagatavo jau citam plānam – ceļojumam uz ASV 2015. gadā, lai apmeklētu ASV Rietumkrasta XVI Dziesmu svētkus.

Ko saka „Ozolzīles” dziedātāji, kāpēc viņi dzied?

 • „Dziedu tāpēc, ka apzināti dziedu no 18 gadiem. Ieradumam ir liels spēks, bet ja to dara gadiem ilgi, tad tas jau ir dzīvesveids, ne tikai brīvā laika pilnvērtīga pavadīšana.”
 • „Nāku pēc pozitīvām emocijām, kuras arī saņemu no kolēģiem korī.”
 • „Diedāšana korī ir kļuvusi par tādu ieradumu, ka grūti iedomāties dzīvi bez tās.”
 • „Pastāvīgi pirmdien un trešdien sakasos ar sievu un tad ir jābrauc uz kori.”
 • „Dziedu, jo mani uzaicināja kora kolēģe un par to es viņai esmu ļoti pateicīga.”
 • „Ļoti motivē lielie Dziesmu svētki utt. Ikdiena ir grūta, koris ir atslodze no monotonā darba. Dziedot gūstu pozitīvas emocijas.”
 • „Ar ilgu un garu lūgšanos, mani pierunāja atnākt dziedāt. Tagad ir neērti neturpināt.”
 • „Vienkārši patīk dziedāt, dziedātu arī ja nebūtu Dziesmu svētku.”
 • „Dziedu, jo tā atbrīvojos no negatīvās enerģijas, kā arī patīk būt cilvēkos.”
 • „Man dziedāšana ir interesanta un noderīga laika pavadīšana.”
 • „Pēc dziedāšanas jūtos ļoti pacilāti, uz mājām varu iet pat dejodama! Gūstu ļoti pozitīvas emocijas. Vienmēr pazūd viss negatīvais un sliktais. Īsts dopings dzīvei – dziedāšana.”
 • Dziesma un dziedātprieks ir vienojis mūs visus šos gadus, un ar jaunām iecerēm un jaunām dziesmām ceram pastāvēt un sevi apliecināt arī nākamajos gados.

Kora diriģente - Daiga Galeja

Tālrunis: 29512304

Attēli

Datora versija