Jauktais koris "Ropaži"

Jauktais koris "Ropaži"

Ropažu novada jauktais koris "Ropaži" dibināts 1978. gada rudenī kolhozā „Ropaži”. Šobrīd kolektīvu veido ne tikai Ropažu novada dziedātāji, bet arī vairāki dziedātāji no Rīgas.

Kora dibinātāja un pirmā diriģente Inta Eizenberga – Cērmane un viņas vadītie kori joprojām ir regulāri viesi Ropažos organizētajos koru sadraudzības koncertos, aicinot mūsu kori arī uz Rīgu. Šobrīd kori „Ropaži” vada diriģentes skolnieks Kaspars Sarma. Viņš korī sāka strādāt 1990. gadā kā diriģentes palīgs, bet kora vadību pārņēma 1993.gadā.

Kora darbība tiek plānota piecgadēs, jo ik pēc pieciem gadiem tiek atzīmēta ne tikai kora apaļā vai pusapaļā jubileja, bet pieci gadi ir arī laika periods no vieniem dziesmu svētkiem līdz nākošajiem. Šajā laikā notiek ne tikai gatavošanās dziesmu svētkiem, bet koris piedalās dažādos novada pasākumos, rīko koncertus, ņem dalību koru sadraudzības koncertos un dziesmu dienās.

Visi kopā rūpējamies, lai ikviens kora dalībnieks kolektīvā justos kā savējais. Sezonas laikā, ārpus ierastās mēģinājumu vides, rīkojam dažādus kora saliedēšanas pasākumus gan sezonu atklājot un noslēdzot, gan suminot jubilārus un atzīmējot svētku dienas, kas kalendārā iekrāsotas sarkanā krāsā.

Aicinām ikvienu, kuram dziesma sirdij tuva, pievienoties mūsu kolektīvam jebkurā laikā!

Mēģinājumi notiek otrdienās un trešdienās 19:00 Ropažu Kultūras un izglītības centrā.

Kora diriģents: Kaspars Sarma

Tālrunis: 29340321

E-pasts: kaspars.sarma@gmail.com

Kora kontaktinformācija:

E-pasts: korisropazi@gmail.com

Mājas lapa: www.korisropazi.lv

Ko man nozīmē koris?

  • Tā ir mīlestība, saskaņa, vienotība, haoss, prieks un spēks, iknedēļas emociju deva, un tikšanās ar „cīši lobiem” cilvēkiem.
  •  Iespēju lauks, kurā sevi pierādīt un parādīt savu prasmi.
  •  Acīs vienmēr dzirkstele, apkārt draugi klausītāji.
  •  Koris – man piederīgs, Ropažiem un ropažniekiem.
  •  Relaksācijas un darbs, garlaicīgi mēģinājumi – jautri koncerti un ballītes.
  •  Patīkami atmiņu brīži, skaista kopā būšana, veldze dvēselei, dziesmots tusiņš, tā ir atdošanās vienotam mērķim un dziesmota atpūta. Man aktīvākā, skanošākā daļa, koris tā ir gaisotne.
  • Man koris ir dzīvošanas vērts. Arī pieskaršanās eža adatām. Esot starp koristiem, prieks sameklē mani. Ģimene, bez kuras nevar iztikt un nemainītu to ne pret ko...

Attēli

Datora versija