Bērnu un jauniešu deju kolektīvs "CIELAVIŅA"

Bērnu un jauniešu deju kolektīvs "CIELAVIŅA"

Kontakti

22836683 Terēza Jozefa

Ropažu Kultūras un izglītības centra bērnu un jauniešu deju kolektīvs "Cielaviņa" ir izveidojies 2017./2018.gada deju sezonā, apvienojoties Ropažu novada bērnu deju kolektīviem "Annele", "Garauši", "Zaķubērni", un šajā sezonā atzīmēsim mūsu darbības 20 gadu jubileju.


Kolektīvā darbojas 5 dažāda vecuma grupas:

Zaķumuižas Kultūras centrā (Zaķumuižas klubs):

Zaķumuižas pirmsskolas grupa (no 4 gadu vecuma)

Piektdienas 17:00-18.00

 

Ropažu Kultūras un izglītības centrā:

Ropažu pirmsskolas grupa (no 4 gadu vecuma)

Pirmdienās, trešdienās 18:00-18:45,

1.- 4.klašu grupa

pirmdienās, trešdienās 17:00-18:00

5. - 9.klašu grupa

pirmdienās, ceturtdienās 18:00-19:30

Jaunieši (no 16 līdz 25 gadiem)

Pirmdienās 19.30 – 21.00 un trešdienās 19.15 –21.00

 

Dejotāju vecākus aicinām jubilejas sezonā uz nodarbībām 1x nedēļā, info t.22836683!

 Kolektīva vadītāja - Terēza Jozefa

 Kolektīva repetitore - Zane Kristiāna Jozefa

 Kolektīva koncertmeistare - Daiga Jankovska

 

Terēza deju nozarē kā deju skolotāja, bērnu un jauniešu deju kolektīvu un tautas deju ansambļa vadītāja strādājusi kopš 1989. gada Valmierā, Krimuldā, Rīgā. Pati savas prasmes un pieredzi dejās smēlusi dejojot TDA "Gauja" studijā un TDA "Rasa" Valmierā, TDA "Vektors" un Valsts Deju Ansamblī "Daile". Skatuves pieredze un rūdījums bagātinājies arī paralēli darbojoties Valmieras drāmas teātrī kā aktrise un tur arī tapuši pirmsākumi horeogrāfijām. Kopš 1994. gada ir Latvijas Profesionālā baleta asociācijas biedru pulkā. Iegūts Profesionālā bakalaura grāds, deju un ritmikas skolotājs un katru gadu tiek papildinātas zināšanas deju pedagogu kvalifikācijas kursos, kā arī sniegtas zināšanas, pieredze un vadītas kursu nodarbības.

Jau vairāk kā 5 gadus izveidojies labs tandēms kopā ar meitu Zani, kura dejotājiem treniņos un koncertos "piemet dzirkstelīti", lai enerģija neizsīkst, kājas brašāk cilājas, augumi staltāki slejas un līksmība sejās neaizēnojas. Zane dejās izaugusi caur bērnu deju ansambli "Teiksmiņa" un TDA "Teiksma", iegūstot neizsīkstošu latviešu tautas dejas patriotismu, cieņu pret dejotājiem un pedagogiem, atbildības un disciplīnas sajūtu pret kolektīvu. Lielo dejas mīlestību veiksmīgi ievijusi arī savās horeogrāfijās. Zanei ir modras acis uz dejas "tīrīšanu", kas nepieciešamas, lai deju iznestu kā baudāmu priekšnesumu. Klasiskās dejas vingrinājumi veiksmīgi tiek sakombinēti mūsdienīgākos vingrinājumos, tā, ka reizēm dejotāji nenojauš par "baleta elementiem" treniņā, bet mācās saprast, cik ļoti tie ir svarīgi dejotājam.

Daiga, koncertmeistare ar ilggadēju pieredzi šajā profesijā, jo ne katrs, kurš prot klavierspēli  uzreiz spēj pavadīt deju muzikālos pavadījumus precīzi un ritmiski. Daiga labi pārzin deju kolektīvu darba specifiku, ir saprotoša , pacietīga, labs balsts komandā divas dienas nedēļā.

PAR MUMS - Ropažu novadā dejas Terēzas vadībā norit jau 20 gadus. Pirmās nodarbības aizsākās 2000. gadā Zaķumuižas pirmsskolas izglītības iestādē. Radās vēlme pēc sava deju kolektīva un, pateicoties iestādes vadītājai un bērnu vecākiem, kā arī mazajiem, ar dejasprieku apveltītajiem mazuļiem, radās deju kopa "Zaķubērni". Gadiem ejot un bērniem izaugot līdz skolas vecumam, Zaķumuižas pamatskolā nodibinājās deju kolektīvs "Garauši", kura paši pirmie dejotāji nu jau ir izauguši no skolas vecuma, un daži turpina deju gaitas Tautas deju ansambļos citviet Latvijā! Bērnu deju kolektīva „Annele” sākums bija 2001. gadā, kad deju skolotāja Terēza sāka vadīt deju nodarbības bērniem Ropažu pirmsskolas izglītības iestādē „Annele”. Arī šiem bērniņiem izaugot, izveidojās Ropažu Kultūras un izglītības centra deju kolektīvs "Annele", kurš 2017.gada 5.maijā nosvinēja savu 15 gadu jubileju! 2017.gadā visus trīs kolektīvus savā paspārnē paņēma Ropažu Kultūras un izglītības centrs, tāpēc radās ideja kolektīvus apvienot zem viena nosaukuma - "Cielaviņa" ar devīzi  -

    DEJA CEĻ SPĀRNOS!

Dejojam savā novadā, citos Latvijas novados un ārpus Latvijas robežām. Kopš 2011. gada esam lielākā Eiropas tautas mākslas un kultūras festivāla "Eiropeāde" dalībnieki. Tā ietvaros ir būts Igaunijā, Polijā, Vācijā, Itālijā, Zviedrijā, Somijā, Portugālē. 2022.gadā plānojam dalību Sicīlijā.

Mūsu spilgtākie notikumi:

- 2010. un 2015.gada Skolēnu Dziesmu un deju svētki; ikgadējais festivāls “Latvju bērni danci veda”;

- skolēnu deju skatēs iegūtas Augstākās pakāpes visās vecuma grupās, bet 1.pakāpes mudina, ka ir kurp augt un tiekties;

- piedalīšanās Lielākajā Eiropas valstu tautas mākslas festivālā "Eiropeāde" dažādu valstu vēsturiski krāšņās pilsētiņās,  pārstāvot gan mūsu novadu, gan visu Latviju;

- piedalīšanās Latvijas valsts mēroga pasākumos – Baltijas ceļam 30, Latvijas 100gadnieku salidojums, Svinīgie mirkļi ar dejām Drifta un Kartinga sacensībās…;

- brīnišķīgi kolektīva Ziemassvētku pasākumi, kurā lielākie dejotāji iejūtas aktieru lomās un mazajiem dejotājiem dāvina ludziņu-uzvedumu, kā arī  kopīgie mirkļi ar Ziemassvētku vecīti.

 

Mūsu deju dzīvei var sekot līdzi arī sociālajos tīklos:

- Facebook: BJDK Cielaviņa

- Instagram: BJDK Cielaviņa

Attēli

Datora versija