KOMANDA

Sanita Megere-Klevinska
Sanita Megere-Klevinska
Vadītāja
67918591, 29224470


Lāsma Kondrāte
Vadītāja vietniece saimnieciskajos jautājumos
67918591 kultura@ropazi.lv


Valda Eglīte
Kultūras pasākumu organizatore
Datora versija