“Pērkonītis & Oglīte” svin 30

11.02.2020
“Pērkonītis & Oglīte” svin 30
Ar sirsnīgu un skanīgu koncertu 8. februārī Ropažu Kultūras un izglītības centrā tika aizvadīts Ropažu novada folkloras kopu “Pērkonītis & Oglīte” 30 gadu jubilejas koncerts, vienuviet pulcējot lielus un mazus dziedātājus, kurus vieno skaistas latviešu tautas dziesmas un atmiņas par skaisto, kopīgi pavadīto laiku dziedot, dejojot un tautas tradīcijas godājot.

Folkloras kopu vadītāja Ligita Šreibere min, ka šo 30 gadu laikā abās folkloras kopās dziedājuši vismaz 150 bērni un jaunieši, neskaitot tos, kuri kopām pievienojušies tikai uz īsu mirkli.

Šajos 30 gados folkloras kopa augusi un piedzīvojusi vismaz 3 paaudžu maiņas, folkloras kopām bijis stabils atbalstītāju – vecāku  pulks gan senākajos “Pērkonīša”, gan “Oglītes” laikos.

Jau 10 gadus Ligitas Šreiberes vadībā darbojas arī ģimeņu folkloras kopa “Pagalītes”. Pa šiem gadiem kopā dziedāts gan dažādos folkloras festivālos, gan dažādos koncertos Latvijā un arī ārpus tās.

Atzīmēt skaisto jubileju bija ieradušies arī draugu kolektīvi – folkloras kopas “Kokle” dalībnieki Dinas Liepas vadībā no Rīgas, folkloras kopas “Tīne” dalībnieki Ingunas Žogotas vadībā no Kokneses un fokloras kopas “Tiptaiņi” dalībnieki no Allažiem Lienas Teterovskas vadībā, kā arī interešu izglītības kolektīvi tepat no Ropažu novada.

Arī Ropažu novada pašvaldība vēl “Oglītei” un tās vadītājai Ligitai Šreiberei vēl daudz skaistu dziesmu un koncertu visos nākošajos radošās darbības gados.

 “Oglīti” sveikt bija ieradusies arī Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas projektu koordinatore Māra Mellēna, kura Ligitai Šreiberei pasniedza Valsts izglītības satura centra Atzinības rakstu.

Datora versija