Līdz 3.martam Ropažu KIC būs apskatāma novadnieces Montas Ozoliņas fotogrāfiju izstāde

20.02.2017
Līdz 3.martam Ropažu KIC būs apskatāma novadnieces Montas Ozoliņas fotogrāfiju izstāde
Aplūkojot vienu un to pašu vietu vairākkārt, tā nekad nebūs tā pati. Arī pēc neilga brīža kaut kas būs mainījies. To pamanīs tikai pacietīgs vērotājs, kurš ir daļa no mainīgā laika līdzās pastāvošajām parādībām. Dabas un cilvēka savstarpējā savienība pauž noteiktu, mirklīgu līdzsvaru starp īpašo vietu un izvēlēto laika sprīdi, kas vienlaicīgi ļauj būt gan par slēpni, gan paslēpto. Melnbaltā fotogrāfiju sērija ir fragmentārs, dabā novērotās patiesās vienkāršības atspoguļojums. Niansētās formas,

“Vērotājs” veidojies vizuāls pētījums, kurš veidojies 3 gadu laikā. Katra fotogrāfija ir kāda daļa no dabas, kurai esmu pievērsusi pastiprinātu uzmanību vairākkārt. Attēli  nav tikvien kā ēterisku ideju fiksācijas, bet ilglaicīgi prātojumi par dabas izmaiņām dažādos laika ciklos, kuri nevar tikt iespaidoti cilvēka darbību rezultātā. Figūrām ir tikai laicīga nozīme, kuru inscenētais izvietojums organiski saaug ar vides līnijām un dažbrīd rada sirreālu noskaņu.

Likumsakarīgi, ka izstāde apskatāma tieši Ropažos. Vieta no kuras, pirms desmit gadiem esmu uzsākusi, tobrīd vēl neapzināti, savu aizrautību ar mākslas dzīves norisēm. Ropažu mākslas skola deva pirmo mazo impulsu mēģinājumiem gleznot, kas vēlāk izauga līdz akadēmiskām studijām Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā. Tomēr, lai arī gleznošana joprojām ir aicinošs izteiksmes veids, nolēmu pievērsties fotogrāfijai, kas savā ziņā ir gleznošana, tikai ar gaismu. Tā palīdz manām idejām, sajūtām, viedokļiem un fantāzijā radītiem tēliem ātrāk vizualizēties. Lai fotogrāfija nekļūtu tikai par manas ikdienas notikumu fiksācijas instrumentu, savas praktiskās intereses savienoju ar teoriju – mākslas zinātnes studijām. Apvienojot abus virzienus, tie man atvēl uz daiļradi raudzīties no dažādiem skatupunktiem.

Monta Ozoliņa

Datora versija