25.marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

24.03.2021
25.marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
25.martā ar klusuma brīdi pieminam 1949.gada deportācijas un komunistiskā genocīda upurus. Šajā dienā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem Padomju Savienības reģioniem. Tajā dienā tika deportēti aptuveni 44 000 cilvēku – ģimenes ar bērniem un sirmgalvjiem.

Šajā dienā aicinām katram individuāli nolikt ziedus vai svecīti piemiņas vietā represētajiem Ropažu parkā. Novērtēsim to, ka šobrīd varam dzīvot brīvā valstī – savā tēvu zemē.

Vakars vēls pār zemi valda

Daina Freiverta

Vakars vēls pār zemi valda,
Mazā latvju tauta dus.
Noguruši darba rūķi
Drīz jau saldā miegā klus.

Ienāk vīri apbruņoti,
Pavēl ceļā taisīties.
Ienaids tumšs tiem sejās kvēlo,
Kas spēj pretim turēties.

Saimnieks aizsteidzas uz kūti
Savus bēros apraudzīt,
Žēlums sažņaudz vīra sirdi-
Arklā nejūgšu vairs tos.

Tur, kur lepni liepas līgo,
Ęiršu zaros bites san.
Maija naktīs ievu zaros
Lakstīgalu dziesmas skan

Te aiz durvīm savāds troksnis
Iemigušos traucē
Motors rūc, dzird svešas balsis
Durvīm stipri pieklauvē.

Jauna māte lauztu sirdi,
Noliecas pār šūpuli
As'rām acīs, maigu glāstu
Mīluli tā modina.

Ceļa somas gatavotas
Nu, ar Dievu tēva nams
Dzimto sētu iemīlēto
Latviešiem ir jāatstāj.

Svešā malā, svešos ļaudīs.
Vergu gaitās viņi klīst.
Tā kā puķu ziedi lauzti
Svešās rokās viņi vīst.

Datora versija