Skolas vadība

Fēlikss Svirskis
Skolas direktora pienākumu izpildītājs
+ 371 29357566 felikss.svirskis@ropazi.lv
Rita Freimane
Direktora vietniece izglītības un informātikas jomā
+371 27796579 ropazuvsk@ropazuvsk.lv
Nora Pavlova
Direktora vietniece izglītības jomā
+371 26753522 vietnieks@ropazuvsk.lv
Jānis Pētersons
Direktora vietnieks saimniecības jautājumos
+371 29797107 restaurators@gmail.com
Jolanta Āboltiņa
Direktora vietniece speciālās izglītības jomā, speciālais pedagogs
+371 23372441 jaboltina@gmail.com
Datora versija