Skolas vadība

Pēteris Salenieks
Skolas direktors
+371 26163265 peteris.salenieks@ropazi.lv
Velga Rotberga–Bleija
Direktora vietniece izglītības jomā
+371 67803688 e-pasts: vietnieks@ropzuvsk.lv
Rita Freimane
Direktora vietniece izglītības un informātikas jomā
+371 67803686
Fēlikss Svirskis
Direktora vietnieks izglītības un audzināšanas jomā
+ 371 27796578 e-pasts: felikss.svirskis@ropazi.lv
Jānis Pētersons
Direktora vietnieks saimniecības jomā
Datora versija