Mūzikas nodaļas pedagogi

Daiga Jankovska
Ropažu Mūzikas un mākslas skolas direktore, kolektīvā muzicēšana, vokālais ansamblis un solo dziedāšana
daiga.jankovska@ropazi.lv
Inese Paura
Ropažu Mūzikas un mākslas skolas direktores vietniece mūzikas izglītības programmā, klavierspēle, kolektīvā muzicēšana un vispārējās klavieres
Veneta Dubrova
Mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūras, kolektīvā muzicēšana, klavierspēle, vispārējās klavieres
Anna Dzene
Klavierspēle, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres un KCM vijoļspēles klases audzēkņiem
Daiga Brokāne
Klavierspēle, kolektīvā muzicēšana un KCM flautas, saksofona un sitaminstrumentu spēles klases audzēkņiem
Iluta Igaune
Flautas spēle un kolektīvā muzicēšana
Santa Stalidzāne
Flautas spēle un kolektīvā muzicēšana
Viktors Fedosejevs
Ģitāras spēle un kolektīvā muzicēšana
Rūdolfs Missa
Saksofona spēle un kolektīvā muzicēšana
Ligita Šreibere
Vijoļspēle un kolektīvā muzicēšana
Edgars Raila
Sitaminstrumentu spēle un kolektīvā muzicēšana
Datora versija