Ieskaišu un eksāmenu grafiks

Dokumenti

Tehnisko ieskaišu grafiks 2016./2017. mācību gada II semestrim
.pdf
20.01.2017
Skolas beigšanas un pārcelšanas eksāmenu grafiks 2016./2017. mācību gada II semestrim
.pdf
20.01.2017
Mācību koncerti Ropažu Mūzikas un mākslas skolā "Rodenpois" 206./2017. mācību gada II semestrī
.pdf
20.01.2017
Beigšanas eksāmenu noklausīšanās grafiks 2016./2017. mācibu gada II semestrī
.pdf
20.01.2017
Datora versija