Dokumenti

Ropažu Mūzikas un mākslas skolas "Rodenpois" pašnovērtējuma ziņojums. 2020. gads
.pdf
22.02.2021
Ropažu Mūzikas un mākslas skolas "Rodenpois" izglītojamo mācībui sasniegumu vērtēšanas kārtība
.pdf
22.02.2021
Kārtība par Ropažu Mūzikas un mākslas skolas "Rodenpois" izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē un atskaitīšanu no audzēkņu skaita
.pdf
22.02.2021
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
.pdf
22.02.2021
E-klases (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtība Ropažu Mūzikas un mākslas skolā "Rodenpois"
.pdf
22.02.2021
Iesniegumu izskatīšanas kārtība
.pdf
22.02.2021
Kārtība, kādā Ropažu Mūzikas un mākslas skolā "Rodenpois" uzturas nepiederošas personas
.pdf
22.02.2021
Saistošie noteikumi Nr.14/2017 "Grozījums Ropažu novada pašvadības 2017. gada 23. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10/2017 "Par mācību maksu Ropažu Mūzikas un mākslas skolā "Rodenpois"
.pdf
22.02.2021
Saistošie noteikumi Nr.10/2017 "Par mācību maksu Ropažu Mūzikas un mākslas skolā "Rodenpois"
.pdf
22.02.2021
Savstarpējās sadarbības līgums
.pdf
22.02.2021
Audzēkņu uzņemšanas noteikumi
.pdf
22.02.2021
Ropažu Mūzikas un mākslas skolas "Rodenpois" nolikums
.pdf
09.02.2021
Datora versija