UZŅEMŠANA

Pirmsskolas  bērnu reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei notiek vienotā pašvaldības izglītības iestāžu bērnu pirmsskolas pieteikumu reģistrā:

elektroniski https://www.epakalpojumi.lv/Category.aspx?cat=BDRNOVADI  

vai

ierodoties klātienē, Ropažu novada pašvaldībā, Sporta ielā 1, Ropažos.

Nepieciešamie dokumenti: bērna dzimšanas apliecības oriģināls uzrādīšanai, mātes/tēva personas identifikāciju apliecinošs dokumenta oriģināls uzrādīšanai, aizbildņiem - apliecības kopija, uzrādot oriģinālu vai lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu kopija, uzrādot oriģinālu.

Grupu komplektēšana notiek ik gadu no 15. maija līdz 31. augustam, un, ja atbrīvojas vietas grupā - visu m/g.

Dokumenti

.pdf
26.11.2019
Datora versija