UZŅEMŠANA

Pirmsskolas  bērnu reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei notiek vienotā pašvaldības izglītības iestāžu bērnu pirmsskolas pieteikumu reģistrā:

elektroniski https://www.epakalpojumi.lv/Category.aspx?cat=BDRNOVADI  

vai

ierodoties klātienē, Ropažu novada pašvaldībā, Sporta ielā 1, Ropažos.

Nepieciešamie dokumenti:

bērna dzimšanas apliecības oriģināls uzrādīšanai;

mātes/tēva personas identifikāciju apliecinošs dokumenta oriģināls uzrādīšanai, aizbildņiem - apliecības kopija, uzrādot oriģinālu vai lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu kopija, uzrādot oriģinālu;

bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u), (saskaņā ar MK noteikumu nr.591, 6.punktu) - iesniedzama tad, kad bērnam ir pienākusi rinda un tiek piešķirta vieta pirmsskolas izglītības iestādē.

 

Grupu komplektēšana notiek ik gadu no 20. maija līdz 15. augustam, un, ja atbrīvojas vietas grupā - visu m/g.

Dokumenti

.pdf
26.11.2019
Datora versija