Kolektīvs

Vēsma Eglīte
PII "Annele" vadītāja
+371 29182543 vesma.eglite@ropazi.lv
Vizma Mužika
PII "Annele" vadītājas vietniece izglītības jomā
vizma.muzika@ropazi.lv
Iveta Gundare
PII "Annele" vadītājas vietniece saimniecības jomā
iveta.gundare@ropazi.lv
Daiga Bērziņa
PII “Annele” ēdināšanas pārzine
+371 26704431
Pieteikt, atteikt ēdināšanu sūtot sms vai zvanot līdz plkst. 7:30
Solvita Zvilna
PII "Annele" lietvede
+371 26138262 pii_annele@ropazi.lv
Zanda Āboliņa
speciālās izglītības skolotāja
Terēza Jozefa
deju skolotāja
Elīna Lukstiņa
mūzikas skolotāja
Inga Bleidele    
skolotāja "Bitītēs"
Antra Saleniece
skolotāja "Bitītēs"
  Solveiga Gusāre-Uļjanova
skolotāju palīgs "Bitītēs"
Datora versija