“Brīnumpupa” izzina papīra ceļu

11.07.2019
“Brīnumpupa” izzina papīra ceļu

Papīra ceļa izpēte “Brīnumpupā” aizsākās, pieņemot izaicinājumu piedalīties organizācijas “Zaļā josta izsludinātajā radošajā papīra pārstrādes konkursā “PAŠU ROKĀM DARINĀTS DIZAINA PAPĪRS”.

“Brinumpupā” pārrunājām jautājumus par to, kā un no kā tiek ražots papīrs?  Cik daudz koku jānocērt, lai saražotu papīru? Kā koku nociršana ietekmē dabu?

Mūsu grupas bērni un vecāki ir cītīgi makulatūras vācēji,arī grupas telpā ir zilā kaste, kurā nonāk visi vairs nevajadzīgie papīri. Bet kas ar mūsu savākto un nodoto makulatūru notiek tālāk? To noskaidrojām noskatoties organizācijas “Zaļā josta” veidoto video materiālu “Papīra ceļš”.

Uzzinājām, ka gandrīz pusi (40%) no visiem sadzīves atkritumiem sastāda papīrs, kā notiek makulatūras pārstrāde, kādi papīra un citi izstrādājumi tiek ražoti no makulatūras, diskutējām par makulatūras vākšanas nozīmi un par to, kur nonāk papīrs, ja to samet kopā ar citiem atkritumiem?  

Konkursa uzdevums bija no makulatūras materiāla – izlietotā papīra izgatavot paštaisītu, jaunu dizaina papīru, uz kura uzzīmēt, uzrakstīt, aplicēt vai citādi radoši iestrādāt savu VĒSTĪJUMU “TĪRAI LATVIJAI!”. “Brīnumpupas” bērni ar lielu azartu ķērās pie jauna papīra radīšanas un mums izdevās!  Tagad tikai jāgaida konkursa žūrijas vērtējums!

Datora versija