Ekoskolu rīcības dienas PII "Annele"

16.11.2019
Ekoskolu rīcības dienas PII "Annele"
Šogad Ekoskolu Rīcības dienas notika no 4. līdz 10. novembrim un kopīgā tēma bija “Par nākotni bez klimata krīzes”. Visā Latvijā rīkoto pasākumu mērķis bija pievērst uzmanību jautājumiem par klimata krīzes cēloņiem, risinājumiem un ikkatra cilvēka iespējām izdarīt izvēles par labu nākotnei bez šādas krīzes.

      PII “Annele” šajā nedēļā tika organizēta "Tukšo šķīvju nedēļa", par katru tukšo, līdz galam izēsto šķīvi bērni krāja smaidiņus. Pedagogi ar bērniem runāja par pārtikas atkritumu ietekmi uz vidi. Vecākus iesaistījam akcijā "Šķiro atkritumus - taupi dabas resursus!”, kad aktīvi tika vākta makulatūra, kas vēlāk tiks nodota pārstrādei.

      Aicinājām gan darbiniekus, gan bērnus, gan ģimenes rīkoties atbildīgi – taupīt ūdeni un elektrību. Lai to sekmētu, šajā nedēļā tika izveidoti un iestādē izvietoti atbilstoši atgādinājumi.

      Rīcības dienu moto PII"Annele" bija "Mainos es, mainies tu - mainās mūsu pasaule!" 

Datora versija