Projekts - "Lielās augu medības"

"Brīnumpupa" uzsāk darbību projektā “Lielās augu medības”

 

Bioloģiskā daudzveidība – tā ir sugu daudzveidība, dažādu ekosistēmu daudzveidība un ģenētiskā daudzveidība vienas sugas ietvaros. Tā ir daba visās tās formās. Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās ir ļoti liela mūsu planētas problēma, katru gadu zaudējam daļu no sugām, kas mīt uz mūsu zemes. Tam ir dažādi iemesli: piesārņojums, mežu izciršana, ceļu būve, klimata pārmaiņas, ražošanas procesi u.c.
Mēs katrs esam daļiņa no dabas! Kaut arī globālos procesus uzreiz mainīt nespējam, tomēr ir daudzas lietas, ko katrs varam darīt tūlīt un tagad! Pirmkārt, mēs varam saudzēt un mīlēt apkārtējo dabu, varam būt atbildīgi par to, kas notiek mūsu tuvākajā apkārtnē, kā arī varam izvēlēties produktus un preces, kas ar attiecīgo marķējumu garantē saudzējošu attieksmi pret vidi.
Lai veidotu bērniem sapratni par vides aizsardzības problēmām un procesiem, kas skar bioloģisko daudzveidību, par problēmu iemesliem un rīcību, kas tās varētu mazināt, grupa “Brīnumpupa” ir pieteikusies dalībai projektā “Lielās augu medības”( The Great Plant Hunt ), kas dibināts par godu Čārlza Darvina 200 gadadienai. Projekts paredzēts 5 – 12 gadus veciem bērniem un balstīts uz izglītojošiem materiāliem un nodarbību programmu, kas veidota pēc Bioloģiskās Daudzveidības Aizsardzības konvencijas vadlīnijām, lai iepazīstinātu izglītojamos ar apkārtnes augu un dzīvnieku daudzveidību.
“Brīnumpupa” jau ir izpildījusi pirmo projekta uzdevumu – aptauju, kas nodrošinās sākuma atzīmi, ar kuru tiks salīdzinātas bērnu zināšanas par bioloģisko daudzveidību Latvijā. Esam saņēmuši arī plānu turpmākajai darbībai – rokasgrāmatas skolotājām un uzdevumus bērniem, kas jāveic visa šī mācību gada garumā.
Sākām ar mūsu pirmsskolas apkārtnes izpēti – skaitot, pētot, mērot visus šeit augošos krūmus un kokus, kā arī veidojot to lapu herbāriju.

Attēli

Datora versija