Ekoskolas tēma: Veselīgs dzīvesveids

11.07.2019
Ekoskolas tēma: Veselīgs dzīvesveids

Ekoskolas mērķi:

Pievērst uzmanību bērnu veselībai, PII un tās apkārtnes estētiskajai kvalitātei.
Veidot izpratni par dzīvesveida un patēriņa ietekmi uz vidi.
Veicināt skolēnu prasmi rūpēties par savu veselību un uzņemties atbildību par to.
Radīt veselīgu un tīru vidi, kas nekaitē.
Mācību satura uzdevumi

Veicināt izpratni par apkārtējās vides un veselības savstarpējo saikni.
Sekmēt priekšstatu par uzturu, tā daudzveidības nozīmi veselības nodrošināšanā.
Veicināt izpratni par pozitīvas saskarsmes nozīmi cilvēka labsajūtas nodrošināšanā.
Pilnveidot izpratni par fiziskas slodzes nepieciešamību ikdienā un atpūtu kā darbības veida
maiņu.

Veicināt izpratni par pozitīvas saskarsmes nozīmi cilvēka labsajūtas nodrošināšanā.
Veicināt izpratni par higiēnu kā galveno priekšnosacījumu slimību un traumu novēršanā.
Veicināt priekšstatu par sadzīves ķīmijas, kosmētikas līdzekļu un alternatīvu līdzekļu izmantošanas
ietekmi uz vidi, veselību.

Datora versija