Greenwalk konkurss

Uzkop videi draudzīgi un dzīvībai saudzīgi!

 

PII „Annele” un grupiņas „Brīnumpupa” moto ir „Dzīvo un domā zaļi, jo mēs esam dabas daļa”, tādēļ likumsakarīgs bija lēmums atsaukties aicinājumam un piedalīties biedrības „Dzīvosim zaļi” un SIA „Greenwalk” rīkotajā konkursā „Labākais pētījums par ekoloģiskas un ekonomiskas uzkopšanas ieviešanas iespējām pirmsskolas izglītības iestādē”.

Konkurss norisinās divos posmos no (17.11.2014 līdz 17.11.2015):

Teorētiskais lekciju cikls „Ekoloģiska, ekonomiska un efektīva uzkopšana”, kura laikā tika organizēti semināri un praktiskās apmācības iestādes darbiniekiem un citiem interesentiem. Pēc lekciju cikla, dāvanā tika saņemti ekoloģiski uzkopšanas līdzekļi, kas turpmāk tiek testēti ikdienas darbā.
Praktiskais darbs – analizēta un mērījumos izteikta līdzšinējā uzkopšanas sistēma; ieviesta, analizēta un mērījumos izteikta videi saudzīga uzkopšanas sistēma; abu uzkopšanas sistēmu salīdzināšana; pētījuma analīze, apkopošana un prezentēšana.
„Brīnumpupas” bērni, skolotājas un skolotāju palīgs jau ar pirmo konkursa norises dienu aktīvi ķērās klāt pētīšanai. Meklēja un vāca informāciju, skaitīja, mērīja, izvērtēja, rēķināja, apkopoja, salīdzināja, cik daudz tīrīšanas un uzkopšanas līdzekļu izlietojam ilgtermiņā, kāds ir to sastāvs, kalpošanas laiks, kāda ir to ietekme uz vidi, darbinieku un bērnu veselību, kāds ir lietošanas laikā radušos atkritumu daudzums, ar ko plaša patēriņa sadzīves ķīmija un uzkopšanas līdzekļi atšķiras no ekoloģiskiem uzkopšanas līdzekļiem.

Papildus konkursa nolikumā prasītajām aktivitātēm, „Brīnumpupa” ieguva jaunu pieredzi gan iepazīstoties ar informāciju par ikdienas telpu higiēnas prasībām, uzkopšanu un tam paredzētajiem līdzekļiem, to ietekmi uz apkārtējo vidi un mums personīgi, gan praktiski veicot dažādus eksperimentus, pārbaudot, cik liela ir dažādu lupatiņu uzsūktspēja, cik sver izlietotais tīrīšanas līdzekļu un higiēnas preču iepakojums, vai to var izmantot otreizējai pārstrādei, no kāda materiāla tas izgatavots. Pārbaudīja, cik kvalitatīvi un ērti ir uzkopt grupiņu ar mikrošķiedras lupatiņām gan sausām, gan samitrinātām. Pētīja un meklēja dažādos uzskates līdzekļos Baltijas jūru, lai izsekotu līdzi tam, kā ikviens no mums var ietekmēt jūras piesārņojumu.

Projekta laikā, „Brīnumpupas” bērni, aktīvi  piedaloties dažādās interesantās un izglītojošās aktivitātēs, guva pārliecību par to, ka ikviens no mums ir atbildīgs par apkārtējo vidi, un tādēļ pirms vasaras brīvdienām nolēma kļūt par  Baltijas jūras sargiem, un katrs atsevišķi rūpēties par piesārņojuma mazināšanu, kā arī turēt īkšķus par mūsu dalību šajā konkursā, cerot, ka PII „Annele” būs tieši tā, kura saņems galveno balvu un kāda no grupiņām bez maksas tiks aprīkota un nodrošināta ar videi un veselībai saudzīgiem uzkopšanas līdzekļiem no Greenwalk.

Konkursa starptautiskie atbalstītāji ir BSAG Baltic Sea Action Group (Baltijas jūras rīcības grupa) un Baltic Sea Challenge (Baltijas jūras izaicinājums).

 

Spodrības diena “Brīnumpupā”

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=p9kZgKIICjI 

Kādā saulainā ziemas rītā „Brīnumpupā” pēkšņi parādījās  brīnumaina kaste! – Interesanti, kas tajā slēpjas?

Visi kopā vērām kasti vaļā un atradām – švammīšu vilcienu, putekļu lupatiņas, slotiņu, liekšķeri, logu tīrīšanas lupatiņas, universālās lupatiņas un grīdas mazgāšanas slotu Aurēliju, kura, kā izrādījās, bija ieradusies pie mums, lai pastāstītu par tīrību un kārtību.

Esam ļoti zinātkāri, tāpēc uzmanīgi klausījāmies Aurēliju, aptaustījām, pasmaržojām un izpētījām visas lupatiņas, kā arī saskaitījām švammīšu vilciena vagoniņus.

Tad visi kopā kāpām slotas Aurēlijas vadītajā vilcienā un braucām iepazīties ar sadzīves ķīmiju logu, grīdu, tualetes un citu virsmu tīrīšanai. Uzzinājām, ka šādi līdzekļi spēj mums palīdzēt ikdienas uzkopšanas darbos, bet Aurēlija brīdināja, ka bērniem tuvoties jebkāda veida sadzīves ķīmijai ir bīstami!

Viņa pastāstīja, kādu kaitējumu tā rada apkārtējai videi – gaisam, ūdenim un zemei, kā arī visai dzīvajai radībai, tai skaitā cilvēkiem. Tāpēc Aurēlija bija ļoti priecīga, ka „Brīnumpupā” tīra arī ar Greenwalk īpašajām lupatiņām, kuras ir efektīvas izmantojot tikai tīru ūdeni.

Slota Aurēlija mūs iepazīstināja ar mikrobu Bakteriusu un putekli Modri, kuri slēpjas visapkārt mums – tepat mūsu grupiņā – uz galdiņiem, plauktiņiem, krēsliņiem, groziņos  un visur citur. Aurēlijas iedvesmoti ķērāmies pie grupiņas tīrīšanas un kārtošanas. Uzvilkām gumijas cimdus, paņēmām lupatiņas un švammītes, salējām ūdeni bļodās un devāmies medīt mikrobus un putekļus.

Ūdens šļakstījās, putekļi raudāja, mikrobi bēga kur nu kurais, bet nevienam neizdevās aizbēgt no brīnumpupēnu čaklajām rokām!

Pēc  kāda – diezgan slapja, bet gana jautra laika Brīnumpupa spīdēja un laistījās! 

 

Apsveicam mūsu kolēģītes un “Brīnumpupas” bērnus ar panākumiem Greenwalk konkursā, un novēlam veiksmi un izturību finālā! 

 

 

 

“ANNELE”, PAR TĪRU VIDI 

 

Attīstot ideju par tīru Baltijas jūru un sakoptu Latvijas vidi, biedrība “Dzīvosim zaļi” un Latvijas uzņēmums Greenwalk sadarbībā ar starptautisko organizāciju BSAG (Baltic Sea Action Group (Baltijas jūras rīcības grupa)) organizēja kampaņu “Uzkop dzīvībai saudzīgi”. Kampaņas ietvaros tika organizēts bezmaksas lekciju cikls par atbildīgu saimniekošanu, kas sevī ietver- videi saudzīgu uzkopšanu, atkritumu apsaimniekošanu, cilvēka un vides veselību. Kampaņas ietvaros notika konkurss “Labākais pētījums par ekoloģiskas un ekonomiskas uzkopšanas ieviešanas iespējām pirmsskolas izglītības iestādē”

Kampaņā pieteicās vairāk nekā 60 PII no visas Latvijas, konkursā piedalījās 30 pirmsskolas izglītības iestādes.

PII „Annele” un grupiņas „Brīnumpupa” moto ir „Dzīvo un domā zaļi, jo mēs esam dabas daļa”, tādēļ likumsakarīgs bija lēmums atsaukties šim aicinājumam un piedalīties.

Veikts nozīmīgs mācību un izpētes darbs, kas vainagojies panākumiem .”Brīnupupas” pētījums saņēmis 3.godalgoto vietu un  dažādas dāvanas – grupai dažādus  Greenwalk tīrīšanas materiālus , bērniem – ekskursiju uz Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centru un dažādas filmiņas par dabu.

Bet 29.februārī mūsu “Annelē” notika šī konkursa apbalvošanas pasākums ar interesantām un pedagogus izglītojošām meistardarbnīcām. Arī pasākums bija dāvana, kurā varēja piedalīties jebkurš “Anneles” darbinieks.

Pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādās meistardarbnīcās, padziļinot izpratni un zināšanas par ūdens nozīmi un dažādību, par ūdens strukturēšanu , bija iespēja testēt dažādus sadzīves ķīmijas līdzekļus un saprast, cik veselīgi vai neveselīgi  tie ir mums lietotājiem.

Zinātniskais teātris mūs priecēja ar dažādiem eksperimentiem. Savukārt seno maiju kalendāra petnieks  un zinātājs Ivo Puriņš atgādināja mums, ka visi esam saistīti ar kosmiskajām enerģijām jeb  Dieva aspektiem un , pieslēdzoties tām, mūsu dzīve izmainās.

Paldies “Brīnumpupai” un viņu skolotājām Aijai Jaksebogai , Daigai Hercbergai un Guntai Jansonei par paveikto ! Paldies vadītājas  vietniecei saimniecības jomā Ivetai Gundarei par atbalstu un palīdzību pētījuma veikšanā.

PII “Annele” turpinās iesākto , jo mēs gribam dzīvot veselīgi, elpot tīru gaisu un saudzēt planētu ! 

 

Datora versija