ENERĢIJA 2018/2019

10.07.2019
ENERĢIJA 2018/2019

Ekoskolas mērķi, apgūstot  tēmu “Enerģija” :

Pievērst pirmsskolēnu uzmanību enerģijas ražošanas un izmantošanas saistībai ar vides problēmām.
Likt pirmsskolēniem apzināties saistību starp enerģijas izmantošanu un finansēm.
Parādīt, ka pasākumi, kas neprasa lielus finansiālus ieguldījumus, arī ir efektīvi un ietaupa gan enerģiju, gan arī finanses.
Izpētīt un apsvērt alternatīvu enerģijas avotu izmantošanu.
Mācību satura uzdevumi:

Sekmēt priekšstatus par enerģiju, tās nozīmi, iegūšanu, pārveidošanu, izmantošanu un par šo procesu sekām.
Sekmēt vienkāršus priekšstatus par atjaunojamiem un neatjaunojamiem dabas resursiem.
Veicināt priekšstatus par uzlabotu energoefektīvu tehnoloģiju izmantošanas nozīmi.
Rosināt taupīgi/efektīvi izmantot enerģiju.

Datora versija