Profesionālās pilnveides kursi Čehijā “Dažādu mācību priekšmetu apguve dabā”

11.07.2019
Profesionālās pilnveides kursi Čehijā “Dažādu mācību priekšmetu apguve dabā”
No 14.04. – 21.04. Laila Klētniece, Gita Muceniece un Zanda Āboliņa piedalījās profesionālās pilnveides kursos Čehijā “Dažādu mācību priekšmetu apguve dabā”.

Erasmus+ mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm, lai padziļinātu savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi. Šogad PII “Annele” tiek īstenots Erasmus + KA1 projekts “Mācāmies darot!”, līguma Nr. 2016-1-LV01-KA101-022539, kura mērķis ir apgūt brīvdabas pedagoģijas principus. Brīvdabas pedagoģija sniedz iespēju integrēti, interesanti un aktīvi apgūt dažādus mācību priekšmetus un izpētīt vides izglītības jautājumus, atrodoties dabā,  mācoties darot, kas pozitīvi ietekmē bērnu un pieaugušo emocionālo un fizisko veselību.

No 14.04. – 21.04. Laila Klētniece, Gita Muceniece un Zanda Āboliņa piedalījās profesionālās pilnveides kursos Čehijā “Dažādu mācību priekšmetu apguve dabā”.  Viņas stāsta par piedzīvoto:

Apmetāmies Nemčices viesu namā „Vigvam Penzion”, kuram blakus slējās augstākais vigvams, kas ir atzīmēts Ginesa rekordu grāmatā.  Kursos piedalījās pedagogi no Latvijas, Somijas, Francijas, Slovēnijas, Horvātijas, Maljorkas, Zviedrijas un Čehijas. Šie ārmācības kursi mūs visus ļoti vienoja. Tas viss bija kā liels piedzīvojums.

Katra diena iesākās ar internacionālu sasveicināšanās dziesmu „Labrīt” ģitāras pavadījumā, kuru spēlēja pats kursu vadītājs Dušans Bartuneks. Dziesma skanēja visās kursa dalībnieku valodās! Otra kursu vadītāja Britta Brugge mūs veda dabā ar apbrīnojamu mieru un mīlestību. Viņai blakus viss ieguva pavisam citu nozīmi un krāsu. Kad viņa runāja par dabu – par liepām, bērziem, priedēm, pienenēm un pumpuriem, tie kļuva vēl apbrīnojamāki. Viņai bija odu ritma dziesma, varžu kurkstamā un  bebru dziesma.

Kursu laikā katram bija iespēja prezentēt savu valsti, savu darba vietu. Bijām katra sagatavojusi prezentāciju par „Anneli”, dalījāmies ar savu pieredzi ārmācībā. Ar lepnumu parādījām mūsu kolēģu gatavoto maršrutu karti un grāmatu par Ropažiem.

Vienā no dienām, devāmies izbraucienā ar riteņiem. Kopā nobraucām 30 km! Bija ļoti skaista un silta diena, kas ļāva baudīt Čehijas dabas burvību. Mācījāmies sajust dabu ar visiem maņu orgāniem – pataustīt, saklausīt, sasmaržot, pagaršot un saredzēt skaisto.

Viesojāmies arī   Týnec nad Labem pamatskolā. Bija iespēja pavērot angļu valodas stundu sākumskolā, kur čehu bērni ar prieku demonstrēja savas zināšanas angļu valodā. Staigājot pa skolu, sapratām, ka Latvijā  izglītības vide ir augstā līmenī, piemēram, francūži bija pārsteigti par daudzām lietām, kas mums šķiet pašsaprotamas – katram skolotājam ir dators, grupās ir projektori, klasēs atpūtas stūrīši, elektroniskie žurnāli u.tml.

Lielas pārdomas un īpašu prieku mūsos izraisīja viesošanās „Meža skolā”, kur bija sajūtams īpašs miers, nosvērtība un harmonija. Harmonija ar dabu un līdzcilvēkiem. Šajā skolā mācās bērni no 3-7 gadu vecumam. Katru dienu rīta cēlienā bērni ar mugursomām plecos dodas uz mežu. Pa ceļam un mežā viņus pavada dziesmas un rotaļas, kas palīdz iepazīt dabu un sevi. Atpakaļ bērni atgriežas kādu brīdi pirms pusdienām. Bērni Meža skolā ārā pavada visu dienu! Pat dienās kad līst lietus vai snieg sniegs. Meža skolas moto – NAV SLIKTU LAIKA APSTĀKĻU, IR NEPIEMĒROTS APĢĒRBS! Iestādes teritorijā atrodas telts, kur var doties atpūsties, ja uznāk miedziņš, un nojume, kur visi bērni pusdieno.

Tajā pašā dienā tika pārbaudīta mūsu spēja orientēties. Orientējāmies pēc kartes, svešajā pilsētā meklējot dažādus objektus, pie kuriem bija kas īpašs jāpamana vai jānoskaidro. Tā bija brīnišķīga ekskursija pa pilsētu. Dienas noslēgumā mūs uzveda Kuhna Horas augstākajā kalnā, no kurienes pavērās brīnišķīgs skats uz pilsētu.

Piecas piepildītas dienas pagāja ļoti ātri! Pēc tik pieredzes bagātas nedēļas mums pūrā ir jaunas interesantas idejas kā darboties ar bērniem dabā. Ir jauni stāsti, jaunas spēles un rotaļas. Ir milzum daudz emocijas!

Katra diena nesa jaunas zināšanas, dāvāja prieku kopā būt ar interesantiem cilvēkiem. Katra diena vēl un vēl mums stāstīja par to cik bagāta un dāsna ir daba katra cilvēka izaugsmei, attīstībai, priekam un mieram. Jāmācās tikai saredzēt, sadzirdēt un sajust! Katru dienu mācījāmies vērot, pamanīt, saskatīt, atšķirt, klausīties, ieklausīties, sajust dabu un  līdzcilvēku domas. Apguvām ļoti noderīgas  teorētiskas zināšanas, un  arī   praktiski daudz darbojāmies, braucām ar velosipēdiem, gatavojām uz ugunskura, būvējām paši savu vigvamu, iepazinām dabu caur spēlēm un rotaļām, sarunām un diskusijām, caur sadarbošanos un daudz citām aktivitātēm mežā, laukā, parkā, pļavā un arī pilsētā!

Kursu beigās mēs ieguvām starptautisku sertifikātu. Tā bija lieliska pieredze. Paldies Erasmus+, paldies visiem, kuriem pateicoties mēs šo pieredzi varējām gūt.  Paldies DABAI!

Datora versija