Ekoskola

 

Ekoskolas moto


“Dzīvo un domā zaļi, jo mēs esam dabas daļa!” 

 

Kas ir ekoskola?


Ekoskola ir zaļo iespēju skola. Programma piedāvā ietvaru pastāvīgām zaļām aktivitātēm skolā, to skaitā arī visiem citiem zaļajiem projektiem, kurus skola vēlas īstenot. Ekoskolai ir jāievēro konkrēts darba ritms, un tas sastāv no septiņiem soļiem, kas skolai jāīsteno katru gadu, kā arī no tēmām, kas katru gadu ir jāmaina.

Septiņi soļi


1. Ekopadome.

2. Vides novērtējums.

3. Darbības plāns.

4. Pārraudzība un izvērtēšana.

5. Sasaiste ar mācību saturu.

6. Visas skolas un sabiedrības iesaistīšana.

7. Vides kodekss.

Tēmas


1. Atkritumi.

2. Enerģija.

3. Ūdens.

4. Transports.

5. Veselīgs dzīvesveids.

6. Skolas vide un apkārtne.

7. Mežs.

8. Klimata pārmaiņas.

Ekoskolu kustības veiksmes pamatā ir iespēja katrai skolai izvēlēties sev atbilstošus mērķus – gan piemērotus skolēnu vecumam, gan iespējām, gan pieredzei. No otras puses – labs stimuls darbam ir Zaļā karoga balva. 

Datora versija