Dokumenti

.pdf
03.06.2020
Iekšējās kārtības noteikumi vasarā no 1.06.2020.
Pašnovērtējuma ziņojums Ropažu novada pašvaldības PII ”Annele” 2017./2018. m.g.
.pdf
15.07.2019
Par PII "Anneli"
.pdf
15.07.2019
PII "Annele" nolikums
.pdf
15.07.2019
Pieteikums uz vietu pirmsskolā
.pdf
15.07.2019
https://www.epakalpojumi.lv/ https://ropazi.lv/file/get/?f=/uploads/SN%20Pirmskolas%20rinda.pdf
Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem
.docx
15.07.2019
Drošības noteikumi izglītojamajiem
.docx
15.07.2019
Uzvedības noteikumi
.doc
15.07.2019
Apģērbs
.pdf
15.07.2019
Rīcība gadījumos, kad bērnam konstatētas infekcijas
.pdf
15.07.2019
Ekoskolas sertifikāts
.pdf
15.07.2019
Kārtība kādā nodrošināma bērnu drošība pirmsskolā
.pdf
15.07.2019
Apmeklētāju uzturēšanās kārtība
.pdf
15.07.2019
Iesniegumu un apmeklētāju pieņemšanas kārtība
.pdf
15.07.2019
Kārtība, kādā izglītības iestāde informē par neattaisnotiem kavējumiem
.pdf
15.07.2019
Jaunās uztura normas
.pdf
15.07.2019
Datora versija