Pieredzes apmaiņas seminārs PII "Annele"

30.09.2019
Pieredzes apmaiņas seminārs PII "Annele"
26. septembrī PII “Annele” gaidīja ciemos visus, kuri vēlas domāt plašāk un darīt vairāk!

Mūsu iestādē notika pieredzes apmaiņas  seminārs, kurā piedalījās 15 skolotājas no dažādām pierīgas pirmsskolas izglītības iestādēm – no Ulbrokas, Ādažiem, Mārupes, Upeslejām, Stopiņiem, Inčukalna, Babītes un Piņķiem.

Semināra mērķis bija iepazīstināt pedagogus ar ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus + piedāvājumiem un  iespējām, kā arī “Anneles” pieredzi, plānojot un īstenojot Erasmus + KA1 projektu Nr. 2018-1-LV01-KA101-046920  “Spēlejies. Mācies. Audz.”

Marta Malnača un Līga Garā dalījās ar praktiskiem piemēriem un uzdevumiem, kurus viņas bija atvedušas no kursiem Čehijā. Tās bija āra nodarbībām piemērotas aktivitātes  daudzveidīgu zināšanu un prasmju apguvei. Inga Bleidele un Līva Irbe stāstīja par Itālijā gūto pieredzi, kur apguva dažādas alternatīvās pedagoģijas metodes, kā arī iesasitīja semināra dalībniekus praktisku uzdevumu veikšanā. Savukārt Aija Jakseboga un Daiga Hercberga visus iepazīstināja ar Multisensorās mācīšanas un mācīšanās idejām, ko apguva kursos Portugālē.

Savstarpēja dalīšanās pieredzē dod pozitīvas emocijas un vēlmi turpināt mācīties, pilnveidoties un iedvesmot citus domāt plašāk un darīt vairāk!

 

Datora versija