Multisensora mācīšanās Portugālē

09.09.2019
Multisensora mācīšanās Portugālē
No 2018. gada 1. jūnija līdz šī gada 30 .septembrim PII “Annele” tika īstenots Erasmus + KA1 projekts Nr. 2018-1-LV01-KA101-046920 “Spēlējies! Mācies! Audz!”

 Projekta galvenais mērķis bija pilnveidot pedagogu profesionālo kvalifikāciju, lai veiksmīgāk un kvalitatīvāk mainītu mācīšanās pieeju, pārejot uz kompetencēm balstītu mācību saturu. Galvenās jomas, kurās tika papildinātas pedagogu zināšanas – brīvdabas pedagoģija, multisensora mācīšanās un alternatīvās pedagoģijas metodes – Montessori, Reggio Emilia u.c.

Projekta ietvaros mācību mobilitātēs tika iesaistīti seši PII “Annele” pedagogi, kas apmeklēja kursus trīs partnervalstīs – Čehijā, Itālijā un Portugālē. 

“No 13.-19.jūlijam kalnainā Portugāles apvidū, netālu no pilsētas Sintra, apmeklējām kursus “Multisensorā mācīšanās un brīvdabas pedagoģija”. Kursu galvenais mērķis – attīstīt skolotājos atbilstošas kompetences, lai iestādes mācību procesā integrētu multisensorās mācīšanās metodes, kā arī papildināt zināšanas brīvdabas pedagoģijā, liekot uzsvaru uz mācīšanos darot.

Šie kursi sniedza iespēju uz brīvdabas pedagoģiju un mācību procesu kopumā paskatīties no cita skatu punkta. Visam pamatā liekot ikviena skolēna individualitāti, viņa stiprās puses, mācīšanās pieeju. Parasti skolās un pirmsskolās vairāk izmantojam mācību metodes, kas balstītas uz bērnu redzes un dzirdes uztveri. Tomēr tikpat veiksmīgi var un vajag stimulēt un iedarboties uz citām sajūtām (tausti, kustību, garšu, smaržu), tā paplašinot iespējas bērniem labāk uztvert, saprast un atcerēties.

 Iespējas dažādot mācīšanās pieejas un vides, ir ne tikai esot dabā, bet ienesot dabu un āra vidi telpā, radot papildus multisensorus stimulus, kas palīdz atcerēties mācīto. Kaut vai tik vienkāršs paņēmiens kā rudenī ienest lapas mācību telpā un ļaut bērniem pa tām staigāt, saklausot čaboņu, sajust smaržu, mētāties un baudīt rudeni. Protams, var arī iziet ārā un darīt to pašu... Bet kas bērniem paliks atmiņā ilgstošāk?

Kursos kopā piedalījās 23 pedagogi no dažādām valstīm – Rumānijas, Horvātijas, Polijas, Somijas un Latvijas. Kursu laikā katras valsts pedagogiem bija iespēja prezentēt ne tikai savu valsti, pilsētu vai novadu, bet arī savu izglītības iestādi. Tā bija lieliska pieredzes apmaiņa. Secinājām, ka pirmsskolas izglītības sistēmas līmenis Latvijā ir soli priekšā dažu citu valstu izglītības attīstības līmenim. Tomēr mums  mums vēl ir ļoti daudz ko mācīties, domājot par katra bērna individualitāti un spējām, kā arī būtiski dažādojot mācību metodes, ejot ārā no klases gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. 

Lai mums izdodas!

Kursu laikā tika organizētas arī mācīšanās dienas dabā - Sintras Nacionālajā parkā un apburtai pasaku pilij līdzīgajā "Quinta da Regaleira".  Kopā ar kursu vadītāju bijām arī pie Atlantijas okeāna un Eiropas galējajā rietumu punktā – Roka ragā (Cabo da Roca). Tās bija iespaidiem bagātas dienas, kas vēl ilgi paliks atmiņā! 

Mūsuprāt, Latvijas pedagogiem ir jāizmanto Erasmus + iespējas iegūt starptautisku pieredzi. Tas paplašina redzesloku, iedod spārnu sajūtu un ceļ pašapziņu. Tas iedvesmo darīt savu darbu vēl labāk, vēl kvalitatīvāk, vēl un vēl!”


Aija Jakseboga un Daiga Hercberga 

Datora versija