Aktualitātes

 

Informācija par pii ,,Annele’’ darba organizāciju 2020. gada vasaras periodā:

  •   Darbosies  dežūrgrupas  no 1.jūnija līdz  26.augustam.

Pārceltā darba diena uz 13. jūniju ( 22. jūnijs slēgts) .

27. 28. 31. augusts slēgts. Gatavosimies  jaunajam mācību gadam.

 

  • Sakarā ar Centra ielas rekonstrukciju tiks slēgti galvenie ieejas vārti. Ienākšana pii teritorijā notiks pa vārtiņiem no Bērzu ielas puses,  izmantojot personalizēto  elektronisko  ieejas karti. Lūdzu, vienmēr pārliecinieties, ka tā Jums ir līdzi , lai Jums ir iespēja iekļūt teritorijā un iestādē!

 

Pēc Jūsu iepriekš iesniegtajām ziņām par iestādes apmeklējumu vasaras periodā, ir nokomplektētas šādas dežūrgrupas:

  •  Grupas “Puķuzirņi” telpās uzņemsim  dežūrgrupā bērnus no “Taurenīšu ”, “Pūcēnu” un “Puķuzirņu” grupām.

Ienākšana pa attiecīgās grupas ieejas durvīm. Pirms ievest bērnu dežūrgrupā, vecākiem jāpārliecinās, ka garderobē nav citu bērnu vai vecāku. Garderobes telpās drīkst uzturēties pa vienai ģimenei, rinda jāveido ārā, ievērojot 2m distanci vienai ģimenei no otras.  Ienākot garderobē, vecākiem jālieto roku dezinfekcijas līdzeklis.

  •  Grupas “Kāpēči” telpās uzņemsim  dežūrgrupā bērnus no “Kārumnieku” un “Kriksīšu” grupām.
  • Grupas “Prātnieku” telpās uzņemsim dežūrgrupā bērnus no “Cīrulīšu” un “Prātnieku” grupām.
  • Grupas “Bitītes” telpās uzņemsim dežūrgrupā bērnus no “Kāpēču”, “Brīnumpupas”, “Bitīšu” un “Buciņu” grupām.

Šajās dežūrgrupās ienākšana pa jaunā korpusa durvīm, izmantojot personalizēto ieejas karti. Ienākot iestādē, vecākiem jālieto roku dezinfekcijas līdzeklis. Pirms ievest bērnu dežūrgrupas garderobē, vecākiem jāpārliecinās, ka ir iespēja ievērot 2m distanci vienai ģimenei no otras. Nepieciešamības gadījumā, var uzgaidīt vestibilā vai pie ieejas durvīm ārpusē.

 

Saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības izpilddirektores izdoto rīkojumu, dežūrgrupās uzņemsim tikai tos bērnus, kam nav akūti elpceļu infekcijas simptomi vai citi Covid-19 vīrusa saslimšanas simptomi (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums, sāpes muskuļos, nogurums, caureja, slikta dūša un iesnas).

 

Skolotājas un skolotāju palīgi strādā saskaņā ar savu darba un atvaļinājuma grafiku.

Par nākamās  nedēļas apmeklējumu jāziņo savlaicīgi, lai varētu plānot ēdināšanas pakalpojumu! Ziņas sūtiet uz savas grupas mobilo tālruni līdz piektdienas plkst.13.00

Ja bērns ir saslimis, tad par to ir jāziņo darbadienas rītā līdz plkst. 7.30, lai var atteikt ēdināšanas pakalpojumu.

Par jebkurām izmaiņām Jūsu pieteiktajā apmeklējuma grafikā ziņojiet savlaicīgi!!!

 

Komunicējot ar iestādes darbiniekiem, vecākiem ir jāievēro 2m distance!

Iestādes teritorijā darbojas video novērošana!

Sakarā ar Centra ielas rekonstrukciju ir apgrūtināta piekļuve iestādes teritorijai! Esiet ļoti piesardzīgi!

 

PII "Annele" administrācija

 

 

Datora versija