Svētki ir jāsvin! Annelei – 45!

26.03.2021
Svētki ir jāsvin! Annelei – 45!
Laikā, kad visapkārt valda satraukums un neziņa par rītdienu, gluži kā malks svaiga gaisa, ir nepieciešams prieks un pozitīvi notikumi. Marts Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestādē “Annelē” pasludināts par Svētku mēnesi - “Annele” svin un atzīmē 45 gadu jubileju!

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, svētkus šogad nevar svinēt plašā draugu lokā, tādēļ pii “Annele”  šos svētkus svin tikai savas iestādes ietvaros – atsevišķi katrā bērnudārza grupā un aicinot bērnus kopā ar vecākiem svētkus atzīmēt ģimenes lokā ar aktivitātēm svaigā gaisā.

Bērni kopā ar skolotājām  rotā telpas, pēta un izzina “Anneles” vēsturi, veido absolventu foto izstādes.  “Anneles” gaitenī tapusi bērnu grupās darināto ziedu izstāde – Ziedu klēpis “Annelei”, savukārt vestibilā tiks izvietota paliekoša izstāde par “Anneles” vēsturi.

Mūzikas nodarbībās bērni mācās “Anneles” himnu, sporta nodarbībās kopā ar skolotājām  izsoļo “45-nieku” Ropažu ciema apkaimē. Savukārt, bērni kopā ar vecākiem tiek aicināti piedalīties aizraujošā sporta aktivitātē – kopā pieveicot 45 kilometrus par godu “Anneles” jubilejai.

45 gadu laikā  “Annele” mainījusies, augusi, kļuvusi gudrāka, drosmīgāka, modernāka, draudzīgāka un sabiedriskāka, ar katru gadu vienuviet pulcējot arvien vairāk mazo annelēnu. Laikam ejot, mainījies arī “Anneles” kolektīva sastāvs, taču joprojām “Annelē” ir skolotājas, kuras darbam šajā izglītības iestādē veltījušas lielāko daļu sava darba mūža gadu, reizē ar darbu ieguldot arī savu sirdi un mīlestību.

Viņām tad arī lūdzām dalīties dažās pārdomās, kā “Annele” pa šiem gadiem mainījusies un kā viņas izjūt sevi šajā darbā.

Inese Biteniece,  “Annelē” strādā 36 gadus

Ir mainījusies ļoti - tagad bērni paši domā, dara, it īpaši, pēc jaunajām kompetencēm-viņi ļoti daudz drīkst paši darīt.  Bet īstenībā, viņi jau sen pie mums ir drīkstējuši un varējuši darīt vis kaut ko paši.

Man vispār ļoti patīk domājoši bērni - kuri dara, spēj un var visu paši saviem spēkiem. Bērni mainās, bērni ir kļuvuši  gudrāki. Viedierīces gan ļoti traucē šodien, labi, ka mums bērnudārzā tās ir aizliegtas. Man patīk ļoti bērnišķība.

Man patīk mainīties līdzi jaunajām programmām. Man ir tāds teiciens bērniem – man var runāt pretī tad, ja tu vari pamatot savu domu. Un viņi arī vienmēr izsaka savas domas, bērni ļoti māca. Viņi pamana audzinātājām matu krāsu, kleitas, izsaka komplimentus. Bērni ir kolosāli! Es ik pa brīdim pēc izlaiduma saku – iešu prom, pietiek strādāt. Bet tepat vien esmu atkal.  Darbs ir interesants, ļoti.

Bērnudārza ēka ir ļoti mainījusies. Man ļoti patīk mūsu svētku zāle, ko uztaisīja pēc pārbūves. Es vienmēr kaut kur esmu kādu teātri spēlējusi, un tā zāle ar visu, kas tur ir, bija kas tāds…. Neaprakstāms prieks! Teātra uzvedumi, kas bija “Annelē”, tas tik bija kaut kas! Žēl, ka šobrīd nav, bet agrāk bija - uz Ziemassvētkiem, bērniem dzimšanas dienās mēs audzinātājas spēlējām. Bērniem patika! Un bērniem te patīk!

Pagājušajā gadā man bija sagatavošanas grupa un pirms izlaiduma, salikām mantas bērniem, kas būs jānes mājās. Bērns atnāk un pārsteigts jautā: – kāpēc mums tur mantas sakārtotas? Tu mūs met ārā no bērnudārza? Tu tiešām mūs tagad metīsi ārā?

Sarmīte Apīne, “Annelē” strādā 22 gadus

Pirmais, kas mani šeit piesaistīja, bija aleja, iebraucot ciemā, tā man kaut kā saistījās ar dzimto pusi, tāpēc sajutos labi. Tā ienācu un paliku.

Laika gaitā ir notikušas lielas pārmaiņas - kā mēs par gulēšanu uz matracīšiem cīnījāmies... Kādu mēnesi mums bija jāmēra grīdas temperatūra, lai pierādītu, ka uz grīdas var gulēt.

Man patika, ka mums ļoti uzticējās: varēja brīvi un radoši darboties, tikai bija jāieliekās visos lielajos rāmjos. Kad uzticas, tad ir ļoti labi un viegli strādāt. It sevišķi pārmaiņu laikos. Mums gan kompetenču izglītība nebija nekas jauns - mēs jau tā strādājām arī pirms tam... Mainījās formulējumi, bet to, ko šobrīd ievieš Skola 2030, mēs sākām darīt jau pirms gadiem desmit. Nereti, uz apmācībām atbraucot, kolēģi teica – “Annele”, jūs, ko tad jūs te darāt… “Anneles” vārds ir izskanējis plaši, citi pie mums brauca pārņemt pieredzi, mācīties.

Uz darbu es eju ar prieku. Katrā grupā mums ir savs mazais mikroklimatiņš un, ja tev ar viņiem iet labi un arī ar kolēģiem, kas tev ir blakus, iet labi, tad viss ir kārtībā! Un ja vēl ir atsaucīgi vecāki, ar kuriem veidojas laba sadarbība - ko gan vairāk var vēlēties!

Gunta Jansone, Annelē strādā 42 gadus:

“Annelē” strādāju kopš 1979. gada un neesmu mainījusi darbavietu. Kad beidzu Rīgas Pedagoģisko skolu, tur bija pedagoģijas skolotāja, kas šeit strādāja par metodiķi – ļoti labsirdīga sieviete, un es esmu pateicīga viņai un skolai, kas iedeva zaļo gaismu manai darba dzīvei tieši šeit, manā dzimtajā pusē. Šeit es esmu trešajā paaudzē no vecākiem un vecvecākiem no Kākciema puses un šī darba vieta  - jā – varbūt es nedomāju, ka tas tā būs, bet tagad esmu pateicīga, ka esmu šeit un esmu palikusi: mani bērni ir beiguši “Anneli” un jau ir savā dzīvē un, jā, es esmu pārliecināta, ka te esmu izaugusi. Atnācu kā tāds mazs skuķis un tagad esmu izaugusi.

Darbs priecē, un tā ir vieta, kas neļauj skumt, neļauj novecot, liek vienmēr būt un justies jaunai. Es esmu strādājusi visās vecuma grupās – iesāku sagatavošanās grupiņā, tagad strādāju ar mazajiem bērniņiem. Sajūtu no viņiem tādu enerģiju! Un gribas vairāk smaidīt. Bērni ir forši un labi, un tik ļoti apķērīgi!

 “Annelei” jubilejā skolotājas novēl:

Izdzīvot, izturēt un augt. Augt, augt un augt. Un vēl mēs “Annelei” novēlam uzticību no visām pusēm – no vecākiem, no vadības un arī no  pašvaldības. Mums ir ļoti spējīgas meitenes!

 “Annele” atklāta 1976. gada februārī kā kolhoza “Ropaži” bērnudārzs ar 4 grupām bērniem vecumā no 1 līdz 7 gadiem. 45 gadu darbības laikā “Annelei” bijušas 4 vadītājas – Spodra Kalniņa, Vineta Šķerberga, Vēsma Eglīte un Anda Kalniņa. Šobrīd “Annelē” ir 11 grupas, kurās mācās, rotaļājas, sporto un  draudzējas 213 mazie Ropažu novada iedzīvotāji. Annelē strādā 31 pedagogs un 22 tehniskie darbinieki. Nosaukumu “Annele” bērnudārzs ieguva  18 gadus pēc dibināšanas - 1994. gada aprīlī. 2011. gadā sākusies pirmsskolas izglītības iestādes vērienīgākā rekonstrukcija, kuras laikā veikta ēkas siltināšana, kā rezultātā ēka ieguvusi jaunu, modernu vizuālo izskatu, jaunus logus, durvis, jaunu galveno ieeju, jaunu svinību zāli, plašu ēdamzāli un modernu ventilācijas sistēmu. 2011. gadā “Annele” iesaistās starptautiskajā Ekoskolu programmā, 2012. gadā iegūst starptautisko Ekoskolu sertifikātu, bet jau kopš 2013. gada nemainīgi par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā pirmsskolā un tās apkārtnē, pie ēkas lepni plīvo Ekoskolu kustības augstākais starptautiskais novērtējums – Zaļais Ekoskolu karogs. 

Ropažu novada pašvaldība PII “Annele” kolektīvam vēl daudz gudrības, enerģijas, radošuma un mīlestības, kā arī  jaunus, aizraujošus piedzīvojumus kopā ar mazajiem annelēniem un viņu ģimenēm!

Datora versija